Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của Quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Lễ phát động "Thập kỷ hành động vì An toàn Giao thông Đường bộ"

In Email

Ngày: Thứ năm, 11 tháng 5 năm 2011
Sự kiện: Lễ phát động "Thập kỷ hành động vì An toàn Giao thông Đường bộ"
Phát biểu: Dr Graham Harrison, Quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới

Xem tiếp...

Phát biểu của Tiến sỹ Graham Harrison Quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhân ngày Sức khoẻ Thế giới

In Email

Ngày: Thứ Năm, 07/04/2011
Sự kiện: Ngày Sức khoẻ Thế giới – 7/4/2011
Phát biểu:
Tiến sỹ Graham Harrison Quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Tiến sỹ Jean-Marc Olivé trong buổi họp báo tại Viện Huyết học

In Email

Ngày: Thứ hai, ngày 9 tháng 2008

Sự kiện: Họp báo tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lúc 9h sáng ngày 9/6 để hưởng ứng Ngày Hiến Máu Thế giới

Phát biểu: Tiến sỹ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tại Việt Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh dại

In Email

Ngày: 25/9/2008
Sự kiện: Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh dại
Phát biểu: Tiến sỹ Giampaolo Mezzabota thay mặt cho Tiến sỹ Jean-Marc Olivé Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

Xem tiếp...

Speech at the launch of Health Bridge’s “Hanoi – a smoke free city” campaign by Dr. Jean-Marc Olivé, WHO Representative in Viet Nam

In Email
Date: Friday, May 30, 2008
Event: Launching the Health Bridge’s “Hanoi – a smoke free city” campaign.
Speaker: Dr. Jean-Marc Olivé, WHO Representative in Viet Nam

Xem tiếp...

Trang 1 / 2