Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Xây dựng chính sách toàn diện thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam”

In Email

Sự kiện: Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu "Xây dựng chính sách toàn diện thích ứng với già hóa dân số ở Việt Nam"

Ngày: 29 Tháng 3 2019

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA, tại Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

In Email

Sự kiện: Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Ngày: 1 Tháng 4 2019

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu của bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Lễ phát động “Cuộc thi thiết kế bộ nhận diện Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”

In Email

Sự kiện: Lễ phát động "Cuộc thi thiết kế bộ nhận diện Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới"

Ngày: 27 Tháng 3 2019

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Xem tiếp...

Speech of Ms. Astrid Bant, UNFPA Representative at the Orientation Workshop on the Development of the Technical Guidance on Comprehensive Sexuality Education for Secondary Teachers in Viet Nam

In Email

Event: Orientation Workshop on the Development of the Technical Guidance on Comprehensive Sexuality Education for Secondary Teachers in Viet Nam

Date: 26 March 2019

Venue: Hanoi, Viet Nam

Trang 1 / 19