Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của TS. Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, tại Lễ đón nhận Bằng Di sản tư liệu Châu bản Triều Nguyễn thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP)

In Email

 

Sự kiện: Lễ đón nhận Bằng Di sản tư liệu Châu bản Triều Nguyễn thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP)
Ngày: 30 tháng 7 năm 2014

Xem tiếp...

Phát biểu của bà Katherine Muller-Marine, Trưởng Đại diện UNESCO Việt Nam trong buổi đối thoại với giới trẻ "Triển lãm "Cửa sổ tình yêu: Phá bỏ khuôn mẫu giới trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta."

In Email

Ngày:  Chủ nhật, ngày 09 tháng 03 năm 2014
Sự kiện: Youth Dialogue “Stand Up to Gender Stereotypes Around us in Everyday Life!”
Địa điểm: Bào tàng Dân tộc học, Hà Nội

Xem tiếp...

Phát biểu của bà Katherine Muller-Marine, Trưởng dại diện UNESCO tại Việt Nam trong hội nghị Quốc tế Mạng lưới Công viên Địa chất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội, Việt Nam

In Email

Ngày: Monday, 18 July 2011

Sự kiện: Hội nghị Quốc tế Mạng lưới Công viên Địa chất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội, Số 1 Tràng Tiền- Q.Hoàn Kiếm Hà Nội

Diễn giả: Katherine Muller-Marin, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

Tiêu đề: Vai trò của UNESCO và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trong việc hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia thành viên trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di sản, ví dụ ở Việt Nam

Xem tiếp...