Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu tại Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2018 của Bà Marie-Odile Emond, Giám đốc Quốc gia, UNAIDS Việt Nam

In Email

Sự kiện: Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS

Ngày: 1/12/2018

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem tiếp...

Phát biểu của bà Marie-Odile Emond, Giám đốc quốc gia, UNAIDS tại Việt Nam tại lễ Mít-tinh và diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm 2017

In Email

Sự kiện: Lễ Mít-tinh và diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm 2017

Địa điểm: Thành phố Hải Dương

Ngày: Chủ Nhật, 26 tháng 11 năm 2017

Xem tiếp...

Phát biểu của Bà Marie-Odile Emond, Giám đốc Quốc gia UNAIDS tại Việt Nam tại Hội thảo của UBCVĐXH của Quốc hội về “Đại biểu dân cử khu vực phía Nam và chính sách y tế và phòng, chống HIV/AIDS”

In Email

Ngày: 27 tháng 9 năm 2017.

Sự kiện: Hội thảo của UBCVĐXH của Quốc hội về "Đại biểu dân cử khu vực phía Nam và chính sách y tế và phòng, chống HIV/AIDS"

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Phát biểu của Giám đốc UNAIDS Việt Nam, Bà Marie-Odile Emond tại Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của Chương trình phòng chống AIDS quốc gia

In Email

 

Ngày: 14/7/2017

Sự kiện: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của Chương trình phòng chống AIDS quốc gia

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa

Xem tiếp...

Trang 1 / 4