Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Sự kiện Lễ phát động Chủ đề Năm 2019 An toàn cho Phụ nữ và trẻ em của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

In Email

Sự kiện: Lễ phát động Chủ đề Năm 2019, An toàn cho Phụ nữ và trẻ em của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

Ngày: 6/3, 2019

Địa điểm: Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  • Kính thưa Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

 

  • Kính thưa Bà Nguyễn Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Kính thưa quý vị đại diện cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội,
  • Các đối tác phát triển quốc tế, đại diện các Doanh nghiệp và các đồng nghiệp Liên hợp quốc,
  • Thưa các quý vị đại biểu,

 

 

Chúc các quý vị một buổi sáng tốt lành. Xin chào!

Tôi rất vui mừng có mặt ở đây ngày hôm nay với tư cách là đại diện của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, trong lễ phát động chủ đề của năm 2019 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi chúc mừng Chính phủ Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vì đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn cho tất cả phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam. Như chúng ta đều biết, đây không chỉ là vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái mà còn là vấn đề của nam giới và trẻ em trai, và của cả xã hội.

Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay là: "Suy nghĩ bình đẳng, xây dựng thông minh, sáng tạo để thay đổi". Chủ đề này giúp chúng ta hướng đến những phương thức mới mà chúng ta có thể đẩy mạnh bình đẳng giới và quyền lực bình đẳng của phụ nữ trong việc hình thành các chính sách quốc gia đặc biệt trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, tiếp cận dịch vụ công và cơ sở hạ tầng bền vững. Ví dụ chúng ta cần giải quyết các nhu cầu và ưu tiên của phụ nữ trong lĩnh vực phi chính thức, đảm bảo rằng phụ nữ có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ bởi hệ thống pháp lý cũng như hưởng thụ các không gian và giao thông công cộng không có các hình thức quấy rối tình dục.

Kính thưa quý vị,

Chúng ta biết rằng mối quan hệ quyền lực bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của các mỗi quan hệ xã hội là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển công bằng.

Mặc dù địa vị kinh tế - xã hội của phụ nữ đã có những cải thiện đáng kể nhưng phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn còn là hình thức vi phạm quyền con người phổ biến nhất trên thế giới. Đây cũng là một trong những loại hình tội ác ít bị truy tố nhất. Tại Việt Nam, các số liệu và bằng chứng đều cho thấy nhiều phụ nữ và trẻ em đang không được an toàn tại nhà, trường học, nơi làm việc cũng như ở nơi công cộng.

Liên hợp quốc tại Việt Nam có mặt ở đây để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam để đạt được Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững. Lồng ghép giới trong mọi lĩnh vực chúng tôi làm việc sẽ là vô cùng thiết yếu cho việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh này và trong khuôn khổ Một Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam – khung hợp tác phát triển chung cho Việt Nam đến năm 2021, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ giải quyết mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Cho phép tôi được nhấn mạnh 5 lĩnh vực mà LHQ tại Việt Nam có thể đồng hành với chính phủ, với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam, các đối tác cấp quốc gia khác và quan trọng nhất là các nhóm cộng đồng trên khắp đất nước Việt Nam nhằm đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên tất cả các lĩnh vực:

Một là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử và bạo lực thông qua nâng cao nhận thức của mọi người, từ đó phát triển văn hóa tôn trọng và bình đẳng của mọi giới trong tất cả các bối cảnh: tại nhà, tại trường, tại nơi làm việc và nơi công cộng. Các sáng kiến phòng ngừa tập trung vào trẻ em trai và trẻ em gái trong trường học có thể giúp thay đổi thái độ và hành vi đã và đang đánh giá thấp phụ nữ và trẻ em gái cũng như dung thứ cho bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối tình dục.

Hai là cung cấp các số liệu có ý nghĩa và đáng tin cậy về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, cả ở nơi công cộng lẫn nơi riêng tư, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng luật pháp, các ưu tiên về chính sách và cải thiện hệ thống tư pháp, cũng như nâng cao hiệu quả giám sát và đánh giá.

Ba là, vận động và thúc đẩy sự lãnh đạo và tham gia đầy đủ của phụ nữ và các tổ chức phụ nữ cũng như lồng ghép quan điểm bình đẳng giới vào tất cả các lĩnh vực chính sách và ra quyết định.

Bốn là tăng cường các dịch vụ đa ngành đối với phụ nữ và trẻ em là những người trải qua bạo lực thông qua cải thiện việc điều phối của các dịch vụ thiết yếu dựa trên những tiêu chuẩn đồng thuận toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn ngay lập tức và việc tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em, ngoài việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo vệ xã hội.

Năm là thúc đẩy quan hệ đối tác với các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân cũng như các mạng lưới xã hội của các tổ chức cộng đồng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Kính thưa quý vị,

Tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau" nhằm đạt được Chương trình nghị sự 2030 và 17 Mục tiêu phát triển bền vững đòi hòi tất cả phụ nữ và trẻ em phải cảm thấy an toàn, có được sự tự tin, được trao quyền và yêu cầu quyền lực phải được phân chia công bằng giữa tất cả các giới. Một chiến dịch đơn độc không thể đạt được khát vọng này nhưng nó có thể khơi nguồn và thúc đẩy những hành động chính sách quan trọng nhằm tạo ra thay đổi lâu dài theo định hướng tích cực. Liên hợp quốc sẵn sàng phối hợp với chính phủ, với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tất cả người dân trong nỗ lực chung này.

Xin Cảm Ơn!