Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của Quyền Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, ông Youssouf Abdel-Jelil tại lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật, 1 tháng 12 năm 2016

In Email

Ngày: 1 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ, 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

  •  Kính thưa Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm,
  • Kính thưa Ông Cao Văn Thanh, Chủ tịch Hội người mù Việt Nam,
  • Kính thưa quý Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
  • Kính thưa quý đại biểu và Đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, và các tổ chức của người khuyết tật
  • Kính thưa Đại diện các cơ quan truyền thông,
  • Kính thưa các quý đồng nghiệp Liên Hợp Quốc,
  • Thưa các bạn và các trẻ em khuyết tật,
  • Thưa các quý vị,

Như quý vị đã biết, ngày Quốc tế người khuyết tật là một ngày lễ được Liên Hợp Quốc phê chuẩn nhằm kỷ niệm sự tiến bộ trên toàn thế giới trong việc phá vỡ các rào cản, mở cửa các cơ hội, và nâng cao nhận thức vì một xã hội toàn diện hơn cho tất cả mọi người.

Năm nay ngày quốc tế này thậm chí còn đáng chú ý hơn vì trùng với dịp kỷ niệm 10 năm của Công ước về Quyền của Người khuyết tật, một trong các Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc được phê chuẩn nhanh chóng nhất.

Vì vậy, trong lễ kỷ niệm tại đây ngày hôm nay cũng chính là thời điểm để chúng ta cùng suy ngẫm về những tiến bộ cụ thể của Việt Nam - một Quốc gia ký kết Công ước - đã đạt được trong việc cải thiện cuộc sống của cứ một trong bảy người lớn và trẻ em – những người đang phải sống với một số hình thức khuyết tật nào đó.

Một năm đã trôi qua kể từ khi các nhà lãnh đạo thế giới họp tại Liên Hợp Quốc thông qua chương trình nghị sự phát triển toàn cầu mới giúp "Biến đổi thế giới của chúng ta". Chương trình nghị sự phát triển bền vững tới năm 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững là một cam kết nhằm xóa đói giảm nghèo, chấm dứt tình trạng bị loại trừ và bạo lực. Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, nhu cầu cụ thể của những người khuyết tật phải được xem xét trong mỗi và mọi mục tiêu.

Để đạt được điều này, Việt Nam phải hành động thông qua các cam kết của mình trong Công ước. Vì thế, rất đáng khích lệ khi Chính phủ Việt Nam đã có những hành động triển khai thực hiện cụ thể kể từ khi phê chuẩn Công ước, với sự thành lập Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật và quyết định quan trọng về vai trò và chức năng của Ủy ban. Điều này nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Ủy ban quốc gia nhằm cải thiện cuộc sống của người khuyết tật.

Cam kết này cũng được phản ánh mạnh mẽ ở các cấp cao nhất của Chính phủ, theo Quyết định số 1100 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng Sáu năm nay nhằm phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia, triển khai thực hiện Công ước. Những tiến bộ như vậy là thành tựu to lớn cho Việt Nam vì Việt Nam đã trao quyền cho những người khuyết tật, để họ trở thành những người được quyền ra quyết định trong cuộc sống của mình và có thể tham gia đầy đủ tất cả các khía cạnh của đời sống như xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa.

Để giúp thay đổi nhận thức của những người khuyết tật là 'đối tượng phụ thuộc của các tổ chức từ thiện' trở thành những chủ sở hữu quyền, điều cần thiết chúng ta phải làm là xây dựng năng lực và loại bỏ những thách thức trở ngại cản trở sự hòa nhập, sự tham gia và trao quyền của những người khuyết tật. Điều này không thể đạt được nếu chúng ta không có sự tham gia và phối hợp tích cực của những người khuyết tật và các tổ chức liên quan trong việc phát triển, thực hiện và giám sát kế hoạch.

Hướng về phía trước, Liên Hợp Quốc sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ trong một số lĩnh vực và vẫn giữ vai trò là một đối tác quan trọng cam kết giúp đỡ nhằm "trao quyền thực sự" cho những người khuyết tật tại Việt Nam. Khi Ủy ban Quốc gia có một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sự phối hợp và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia liên bộ, Liên Hợp Quốc sẽ giúp tăng cường vai trò điều phối của Ủy ban Quốc gia.

Điều quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng năng lực của các cơ quan Chính phủ và các tổ chức của những người khuyết tật nhằm cải thiện việc thực hiện giám sát và đánh giá liên quan tới Công ước. Để thực hiện được điều này, chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi kiến thức dựa trên bằng chứng nhằm thông tin tới các tổ chức trong việc vận động cho các thay đổi lập pháp về xúc tiến và bảo vệ quyền của người khuyết tật, thu hút sự tham gia của các thể chế tổ chức vào quá trình giám sát Công ước và đảm bảo sự tham gia của người khuyết tật trong từng bước triển khai thực hiện.

Một lĩnh vực quan trọng liên quan đến kỹ thuật mà chúng tôi sẽ tập trung vào, đó là phát triển một cơ sở dữ liệu để hành động. Tăng cường xây dựng năng lực quốc gia để cung cấp dữ liệu có chất lượng về cuộc sống của những người sống chung với khuyết tật, kể cả trẻ em, sẽ cung cấp các bằng chứng để hỗ trợ phát triển những chính sách, đặc biệt những chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử và phát huy sự hòa nhập xã hội cho những người khuyết tật.

Sự kỳ thị và phân biệt đối xử nhằm vào những người khuyết tật, đặc biệt trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo nghề, việc làm, hoạt động tạo thu nhập vẫn là một thực tế còn tồn tại trong cuộc sống tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc phá bỏ các rào cản là điều mà chúng ta có thể đạt được, nếu chúng ta phối hợp cùng nhau để thực sự nhận thức được quyền lợi và nhân phẩm của những người khuyết tật. Nhân lễ kỷ niệm Ngày quốc tế người khuyết tật đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhau cam kết thực hiện kế hoạch hành động năm 2017.

Tôi xin chúc mừng Bộ LĐTBXH, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật và các Hội người mù Việt Nam đã để tổ chức sự kiện quan trọng này ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tôi muốn gửi lời chúc mừng đặc biệt tới những người trẻ khuyết tật đang ở đây ngày hôm nay để chia sẻ những nỗ lực tuyệt vời của mình trong việc chứng minh khả năng của mình để góp phần cải thiện sự tiếp cận của người khuyết tật với các dịch vụ xã hội. Tôi tin tưởng rằng với sự cam kết mạnh mẽ và sự tham gia của người khuyết tật nói chung và người trẻ khuyết tật nói riêng sẽ góp phần xây dựng nên một xã hội toàn diện.

Cho phép tôi kết thúc bài phát biểu bằng việc tái khẳng định cam kết tiếp tục của Liên Hợp Quốc trong việc phối hợp với Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và tất cả các bên liên quan khác vì một Việt Nam, nơi mà mọi người đều có quyền sống một cuộc sống đầy đủ, hiệu quả và có ý nghĩa. Tôi xin chúc quý vị đại biểu thành công trong công việc, chúc quý vị hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt!

Xin cảm ơn!