Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại hội thảo Công bố kết quả Hội nghị cấp bộ trưởng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về Đăng ký và Thống kê hộ tịch

In Email

 

Ngày: 20 tháng 5 năm 2015
Sự kiện: Hội thảo Công bố kết quả Hội nghị cấp bộ trưởng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về Đăng ký và Thống kê hộ tịch

 

Kính thưa Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp,
Kính thưa các quý vị là Đại diện cao cấp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành khác,
Kính thưa các quý vị đại biểu đến từ các cơ quan và Chính quyền cấp tỉnh, và
Các đồng nghiệp từ các tổ chức phát triển quốc tế,
Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu.

Thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tôi rất vui mừng được tham gia hội thảo này để thảo luận về các kết quả chính từ Hội nghị cấp Bộ trưởng được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái về Đăng ký và Thống kê hộ tịch ở châu Á và Thái Bình Dương.

Tôi rất vui mừng khi biết rằng Bộ Tư pháp, Bộ KH & ĐT và Tổng cục Thống kê đã cam kết với vấn đề này. Tôi cũng xin được chúc mừng về những cam kết to lớn của các bạn và những nỗ lực gần đây về việc thông qua Luật Hộ tịch, và sự tham gia của các Bộ vào việc chuẩn bị những kết quả quan trọng từ Hội nghị cấp Bộ trưởng.

Đăng ký và thống kê hộ tịch, hoặc CRVS, không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay hành chính.

Về bản chất, CRVS cơ bản là tư cách pháp nhân của một người và là quyền để thừa nhận một người trước pháp luật, quyền con người bất khả xâm phạm.

CRVS cung cấp cho cá nhân những bằng chứng bằng văn bản, như giấy khai sinh, trong đó có họ tên, tuổi, các mối quan hệ gia đình và quốc tịch của cha mẹ, những thông tin này là bản sắc cốt lõi của một người.

UNICEF ước tính rằng trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương có 135 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chưa được đăng ký khai sinh. Nếu một bé gái sinh ra nhưng không được đăng ký, nếu cháu chết sớm, cháu sẽ không được đăng ký khai tử. Nếu cháu sống sót, mà không có giấy khai sinh, cháu có nhiều nguy cơ phải trở thành lao động trẻ em, tảo hôn, hay bị buôn bán.

Nhiều người trong chúng ta thực hiện đăng ký hộ tịch như một việc đương nhiên. Tuy nhiên, nó chính là một hộ chiếu cho chúng ta tiếp cận đến các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội. Nó cũng tác động đến việc thực hiện các quyền khác như tham gia chính trị, trợ giúp pháp lý, quốc tịch, sở hữu tài sản, việc làm, và thừa kế.

Ngoài việc thực hiện các quyền của cá nhân, đăng ký và thống kê hộ tịch rất cần để cung cấp những thống kế chính xác nhất và cập nhật về sức khỏe và nhân khẩu của người dân để từ đó sử dụng cho hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, xây dựng và thực hiện các chương trình.

Rất cần thiết phải biết chính xác có bao nhiêu trẻ em được sinh ra, có bao nhiêu người dân sống trong một quốc gia, nguyên nhân tử vong hàng đầu là gì, mức sinh và tuổi thọ là bao nhiêu để chính phủ có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhân dân thông qua các chính sách mục tiêu có hiệu quả và hiệu xuất hơn ở cấp trung ương và địa phương. Ví dụ, xây dựng và thực hiện các chương trình bảo trợ xã hội cho các nhóm đối tượng.

Đăng ký và thống kê hộ tịch cũng rất cần thiết để đạt được và theo dõi được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt những mục tiêu liên quan đến tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Trong tương lai, thống kê chính xác sẽ rất quan trọng cho việc lập kế hoạch và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, do Đại hội đồng LHQ phê chuẩn vào tháng 9 năm nay. Thật vậy, các Mục tiêu Phát triển bền vững đòi hỏi những gì được gọi là một "cuộc cách mạng số liệu", bao gồm các nguồn số liệu hiện có và mới để đưa toàn bộ các số liệu thống kê vào việc ra quyết định, tăng cường tiếp cận mở, và đảm bảo tăng cường hỗ trợ cho các hệ thống thống kê.

Thật không may, phần lớn các quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương vẫn chưa có hệ thống dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan. Ví dụ, WHO ước tính rằng 9 trong 10 người dân ở khu vực này đang sống trong các quốc gia có hệ thống số liệu thống kê tử vong không đáng tin cậy, điều này ảnh hưởng đến việc đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Đáp lại, chính phủ của các quốc gia và đối tác phát triển trong khu vực đã đến với nhau để hình thành một sáng kiến khu vực "Get everyone in the picture/Tất cả mọi người được đăng ký hộ tịch".

Sáng kiến này bắt đầu từ Hội nghị cấp Bộ trưởng năm ngoái. Hội nghị này đã được tổ chức theo yêu cầu của các Chính phủ, và triệu tập các Bộ trưởng có liên quan, các cơ quan thống kê quốc gia, cũng như đại diện của các đối tác phát triển để đưa ra cam kết chính trị cấp cao về cải thiện hệ thống CRVS.

Hội nghị đã đưa đến ba kết quả lịch sử và có ý nghĩa:
i.    Thông qua Tuyên bố cấp Bộ trưởng về "Get everyone in the picture/Tất cả mọi người được đăng ký hộ tịch” trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương;
ii.    Thông qua Khung Hành động Khu vực về hệ thống CRVS ở châu Á và Thái Bình Dương đến năm 2024; và
iii.    Công bố ‘Thập kỷ CRVS châu Á-Thái Bình Dương, 2015-2024'.

Hôm nay, chúng ta tập trung ở đây để nghe Chính phủ Việt Nam chia sẻ về Tuyên bố cấp Bộ trưởng và Khung Hành động Khu vực, và cùng nhau thảo luận về cách thức thực hiện "Get everyone in Viet Nam in the Picture/Tất cả người dân Việt Nam được đăng ký hộ tịch”.

Khung Hành động Khu vực có nêu những mục tiêu và chỉ tiêu có thời hạn của quốc gia về mức độ bao phủ của đăng ký hộ tịch; ban hành văn bản pháp lý; và thực hiện các thống kê hộ tịch đến năm 2024. Khung hành động này được thiết kế để giúp chúng ta tập trung và thúc đẩy những nỗ lực để nhận biết một tầm nhìn chung.

Tầm nhìn chung là gì? - Đến năm 2024, tất cả mọi người ở châu Á và Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ hệ thống CRVS phổ cập và đáp ứng để thực hiện các quyền con người và hỗ trợ  công tác quản lý, y tế và phát triển.

Việt Nam đã có những bước tiến lớn như sau:
• Là một trong 5 quốc gia trong khu vực này đã đạt được tỷ lệ đăng ký khai sinh trên 95%;
• Luật Hộ tịch đã được sửa đổi để đảm bảo quyền của tất cả trẻ em ở Việt Nam về đăng ký khai sinh và có Giấy khai sinh;
• Thống kê hộ tịch đã được thực hiện thường xuyên và phổ biến dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát; và
• Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam đã được phê duyệt, hỗ trợ thực hiện hiệu quả và hiệu xuất các số liệu thống kê đáng tin cậy cho việc hoạch định chính sách đúng đắn và phát triển.

Thưa quý vị, Tôi rất vui mừng để nói rằng Liên Hợp Quốc là một đối tác rất cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được những điểm mốc quan trọng này và cả những điểm mốc khác nữa.
Thật vậy Khung Hành động Khu vực tạo điều kiện cho các hoạt động phối hợp ở cấp địa phương, tỉnh, quốc gia và quốc tế bằng cách cho phép nhiều bên liên quan điều chỉnh và ưu tiên những nỗ lực của mình, cũng như giám sát tiến độ đạt được kết quả chung.
 
Các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bằng việc thực hiện một Khung thống nhất, sẽ hỗ trợ có điều phối chương trình hợp tác đa ngành này bằng việc huy động những chuyên môn và kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới và khu vực. Theo quan điểm của tôi, hình thức hỗ trợ này bổ sung rất nhiều giá trị cho quốc gia có thu nhập trung bình như ở Việt Nam.

Thưa các quý vị, 2015-2024 đã được tuyên bố là "Thập kỷ CRVS ở Châu Á Thái Bình Dương”.
Khu vực của chúng ta có tỷ lệ đăng ký khai sinh thấp nhất thế giới, chúng ta cần có những hành động mạnh mẽ hơn để cải thiện hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch và lưu hồ sơ tất cả các sự kiện hộ tịch của mọi người dân, và sử dụng hệ thống này cho hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, và xây dựng và thực hiện các chương trình.
Các tổ chức Liên Hợp Quốc, hơn bao giờ hết, sẽ cùng với các tổ chức ở đây ngày hôm nay sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để "Get everyone in Viet Nam in the picture/Mọi người dân Việt Nam được đăng ký hộ tịch."

Kính chúc các quý vị may mắn, sức khỏe và hạnh phúc. Kính chúc hội thảo thành công.
Xin chân thành cám ơn.