Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Opening Remarks by Kamal Malhotra United Nations Resident Coordinator, Viet Nam at Legal Forum on Law Implementation on the Protection of the Poor and Vulnerable Groups in Judicial Areas

In Email

Event: Legal Forum on Law Implementation on the Protection of the Poor and Vulnerable Groups in Judicial Areas

Date: December 13, 2018

Venue: Sheraton Hotel, K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu, Tay Ho, Ha Noi, Viet Nam

Xem tiếp...

Message from Mr. Kamal Malhotra United Nations Resident Coordinator on 2018 Human Rights Day UN in Vietnam Event to Celebrate the 70th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights

In Email

Event: 2018 Human Rights Day UN in Vietnam Event to Celebrate the 70th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights

Date: 10 December, 2018

Venue: Green One UN House

Xem tiếp...

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC | THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS

In Email

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 30 năm Ngày Thế giới phòng chống AIDS khi đáp ứng với dịch HIV đang đứng trước một ngã ba đường. Việc chúng ta rẽ theo hướng nào sẽ định hình tương lai của dịch và của cả thế giới: chúng ta sẽ kết thúc được dịch AIDS vào năm 2030, hoặc chúng ta sẽ để lại gánh nặng tàn phá của dịch bệnh này cho các thế hệ sau tiếp tục hứng chịu.

Xem tiếp...

First International Conference on Viet Nam's Peacekeeping Operations

In Email

peacekeeping 03

Event: First International Conference on Viet Nam's Peacekeeping Operations

Date: 23 November, 2018

Venue: Thach That district, Ha Noi

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 2 / 64