Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Hội nghị về Tăng cường Toàn diện về Kinh tế, Tài chính và Xã hội trong khu vực APEC

In Email

Sự kiện: Hội nghị về Tăng cường Toàn diện về Kinh tế, Tài chính và Xã hội trong khu vực APEC

Ngày: 28/08/2017

Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Phát biểu của ông Kamal Malhotra, Điều phối Viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên năm 2017

In Email

Sự kiện: Kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên năm 2017

Ngày: 11/08/2017

Địa điểm: Học viện Thanh niên, số 5 Chùa Láng, Hà Nội, Việt Nam 

Xem tiếp...

Phát biểu của Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Diễn đàn Cấp cao về các cơ hội cho việc phát triển rừng tự nhiên bền vững

In Email

Thời gian: 7/8/2017
Địa điểm: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội
Sự kiện: Diễn đàn Cấp cao về các cơ hội cho việc phát triển rừng tự nhiên bền vững

 

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Ông Kamal Malhotra tại Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

In Email

Sự kiện: Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

Thời gian: 9:00 – 9:30, thứ tư, ngày 5/7/2017

Địa điểm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 9 / 66