Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam

Date added: 08/29/2017
Downloads: 3125
Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam

Quyết định 32/2010/TTg ban hành năm 2010 của Chính phủ đã tạo một dấu mốc quan trọng cho phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Chính phủ đã nỗ lực phát triển đào tạo nghề công tác xã hội, đặc biệt tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội đang làm việc ở cộng đồng, nhà trường, trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện và các lĩnh vực khác nhằm hỗ trợ trẻ em và những người yếu thế.

Quyết định 32/2010/TTg đặt ra nhiệm vụ, đến năm 2020, tập huấn bồi dưỡng cho 25.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội. Đến năm 2016, đã có hơn 10.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về công tác xã hội.

UNICEF đã hỗ trợ chính phủ phát triển nghề công tác xã hội, trong đó có việc đào tạo nghề công tác xã hội. Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tiễn năm 2011, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Lao động,Thương Binh và Xã hội xây dựng 20 cuốn tài liệu tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh việc xây dựng tài liệu, hai khóa tập huấn giảng viên nguồn đã được tổ chức cho hơn 100 giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề của các tỉnh/thành phố. Những giảng viên nguồn này có trách nhiệm tập huấn lại cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở. Sau 5 năm thực hiện tập huấn, tài liệu này đã được điều chỉnh và hoàn thiện để công bố trên toàn quốc.

Các bộ ngành, các trường đại học và cao đẳng, và các trường dạy nghề có thể sử dụng tài liệu này để tiếp tục mở rộng tập huấn hoàn thành mục tiêu đào tạo đến năm 2020. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã gửi tài liệu bằng bản mềm cho các địa phương, trường đại học và cao đẳng, các trường dạy nghề và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội. UNICEF và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hy vọng rằng 20 cuốn tài liệu này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho đào tạo và hướng dẫn thực hành công tác xã hội trên toàn quốc.

Nhấn vào đây để tài toàn bộ 20 cuốn tài liệu giảng dạy cho công tác xã hội

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam

Date added: 07/05/2017
Downloads: 3870
An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam

Báo cáo "An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam" nhằm mục tiêu xác định những vấn đề và thách thức về khía cạnh bình đẳng giới trong hệ thống chính sách an sinh xã hội (ASXH) hiện hành; đánh giá thực trạng thực hiện ASXH đối với phụ nữ và trẻ em gái đến năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW2 ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; dự báo một số chỉ tiêu ASXH đối với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2014-2020; và đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường tiếp cận và thụ hưởng của phụ nữ và trẻ em gái từ hệ thống an sinh xã hội Việt Nam.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt 

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

Date added: 01/13/2015
Downloads: 8843
Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

 

Từ những năm 2010, UNICEF cùng với các đối tác ở trung ương và các tỉnh đã thử nghiệm một số công cụ theo phương pháp tiếp cận kiểm toán xã hội như Thẻ báo cáo công dân (CRC) thí điểm ở TP HCM và tỉnh Điện Biên; Thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và Kiểm toán Giới thí điểm ở TP HCM và tỉnh Quảng Ngãi và Khảo sát theo dõi chi tiêu công (PETS) thí điểm ở tỉnh Trà Vinh, TPHCM và tỉnh Điện Biên. Về tổng thể, qua các đợt thử nghiệm này, phương thức kiểm toán xã hội được nhìn nhận như một cơ chế quản lý giúp xây dựng và áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để cơ quan chủ quản rà soát và đánh giá nhằm tìm ra giải pháp nâng cao các kết quả xã hội của một tổ chức, một kế hoạch hay một chính sách.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực đổi mới công tác quản trị nhà nước, Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên đánh dấu một mốc quan trọng của việc đổi mới công tác lập kế hoạch của tỉnh khi tăng sự chủ động của toàn tỉnh trong lập kế hoạch, quy định rõ về trình tự và trách nhiệm lập, phê duyệt và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt trong Quyết định này đã bước đầu đặt vấn đề về việc sử dụng các “công cụ kiểm toán xã hội như một nguồn thông tin quan trọng bổ sung cho kết quả đánh giá”.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Tóm tắt chính sách về bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam: Lương hưu xã hội

Date added: 09/18/2014
Downloads: 9450
Tóm tắt chính sách về bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam: Lương hưu xã hội

Việt Nam đa đạt được những thanh tựu đang kể về tăng trưởng kinh tế va xoa đói giảm nghèo trong hai thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, giữa năm 2010 va 2012, thu nhập của hầu hết các nhóm tuổi đều tăng ngoại trừ cho những người độ tuổi từ 65 đến 80 tuổi. Tài liệu tóm tắt chính sách này, một ấn phẩm mới giữa UNFPA và ILO tại Việt Nam, cung cấp các số liệu về lương hưu xã hội cho người cao tuổi ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tài liệu cũng cung cấp các khuyến nghị giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội cho người cao tuổi.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Sex Work and Mobility from A Gender Perspective: Findings from Three Cities in Viet Nam

Date added: 03/01/2012
Downloads: 8257
Sex Work and Mobility from A Gender Perspective: Findings from Three Cities in Viet Nam

 

This research aims to fill this current gap in knowledge about gender differences concerning the mobility of sex workers by: generating a better understanding of the role played by gender in the decision of sex workers to migrate, and the ways migration and gender affect entry into sex work; examining the reasons for, patterns of and vulnerabilities resulting from the mobility of sex workers (both mobile migrant sex workers and mobile non-migrant sex workers) with a gender perspective; and informing the design of policies and support programmes with specific recommendations.

This research was commissioned by the Department of Social Evils Prevention (DSEP), the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) with technical assistance from the International Organization for Migration (IOM) within the framework of the Spanish MDG Achievement Fund (MDG-F) and the United Nations–Government of Viet Nam Joint Programme on Gender Equality (JPGE).

Assessment Report on reintegration support models for victims of trafficking in Viet Nam

Date added: 03/01/2012
Downloads: 7603
Assessment Report on reintegration support models for victims of trafficking in Viet Nam

The Government of Viet Nam has completed the first phase National Plan of Action (NPA) on Counter-trafficking for the period 2006 – 2010 and has developed the next NPA for the period 2011 – 2015. The "Assessment Report on Reintegration Support Models for Victims of Trafficking in Viet Nam" intends to inform the Vietnamese Government's protection efforts under the NPA by assessing the relevance, effectiveness, efficiency and sustainability of the existing models of return, recovery and reintegration projects undertaken by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) in partnership with IOM. The knowledge and recommendations from the evaluation will be used not only to refine the existing programme but also to set a strategic direction for future technical support and advocacy to provincial and central authorities, including new projects in the field of victim protection.

This report is published by IOM Vietnam in partnership with the Department of Social Evils Prevention (DSEP) of MOLISA under an IOM/MOLISA project funded by the IOM Development Fund. The report, together with the recorded achievements, challenges and lessons learned, will provide a basis for capacity – building and advocacy. Information on effective practices and practical recommendations will serve as important inputs to the developments of relevant policies and design of programmes for supporting victims of trafficking.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Bộ Công cụ Kiểm toán Xã hội cho kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội

Date added: 03/29/2013
Downloads: 13787
Bộ Công cụ Kiểm toán Xã hội cho kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội

 

Bộ công cụ này được xây dựng trong một giai đoạn gần ba năm (2010-2012) theo khuôn khổ của Dự án về Xây dựng Năng lực Kiểm toán xã hội cho Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữa UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiến trình xây dựng Bộ công cụ này đã đón nhận được rất nhiều sự trợ giúp trực tiếp và gián tiếp của rất nhiều cá nhân.

UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chân thành cảm ơn các chuyên gia tư vấn và nhân viên của Viện Phát triển Hải ngoại đã xây dựng Bộ công cụ này với sự tham vấn và nhận xét của rất nhiều cán bộ kỹ thuật và cố vấn từ phía UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những đóng góp của các cá nhân sau đây đã tham gia xây dựng Bộ công cụ:

Từ phía Viện Phát triển Hải ngoại: bà Helen Banos-Smith, ông Bernard Gauthier, bà Katie Heller, bà Louise Mailloux, bà Sue Newport, ông Lance Roberson, ông Gopakumar Thampi, bà Carol Watson, bà Caroline Harper, bà Nicola Jones, bà Paola Pereznieto, bà Evie Browne, bà Sylvia Nwamaraihe, ông Thomas Trafalgar Aston.

Từ phía Bộ KH&ĐT: ông Nguyễn Quang Thắng, ông Nguyễn Tường Sơn, ông Hồ Minh Chiến, ông Lê Quang Hùng và ông Đặng Văn Nghị.

Từ phía UNICEF: ông Paul Quarles Van Ufford, ông Samman J. Thapa, ông Vũ Mạnh Hồng, ông Ewout Erik Stoefs, bà Phạm Thị Lan, bà Nguyễn Thị Thanh An và ông Nguyễn Ngọc Triệu.

pdfNhấn vào đây để tải bộ công cụ Tiếng Việt


 

Making Social Audit work for Viet Nam: Key Findings and Lessons Learned from a Pilot of Four Social

Date added: 11/22/2011
Downloads: 16366
Making Social Audit work for Viet Nam: Key Findings and Lessons Learned from a Pilot of Four Social

A pilot involving four social audit tools was implemented in Viet Nam in 2010. Led by the Ministry of Planning and Investment (MPI), and supported by UNICEF, it aimed at building capacity for the social audit of the Socio-Economic Development Plan (SEDP) to enhance the its social performance, as expressed in its ability to deliver continued improvement in the living standards of Viet Nam’s population in general and of vulnerable groups in particular. This focus was on achieving this through improved Monitoring and Evaluation (M&E) of social dimensions of the 2006-2010 SEDP, particularly focusing on poverty reduction, health services for children under six years old, and gender.

The Central Institute for Economic Management (CIEM), under the authority of MPI, implemented the pilots with technical support of the UK-based Overseas Development Institute (ODI). CIEM also conducted a capacity assessment of government staff in using participatory methods for planning, monitoring and evaluation. Based on this and the lessons learned from the social audit pilots, a capacity development strategy has been developed. ODI has also developed a SEDP Social Audit Toolkit with detailed information on the four tools, based on the experience gained from piloting the tools in the Vietnamese context.

This report should be of interest to national and sub-national government officials in Viet Nam who are in charge of designing, implementing, monitoring and evaluating public policies, programs and services. It should also be of interest to UNICEF and other multilateral and donor agencies that assist the government of Viet Nam in meeting its development objectives, and interested in methods/tools that allow for greater participation of citizens in assessing public policies and programs.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Youth - Joint UN Publications

State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and Protection in Viet Nam

Date added: 03/02/2011
Downloads: 17558
State of the World's Children Report 2011: Factsheet on Young People and Protection in Viet Nam

Domestic violence

  • Domestic violence can take the form of physical, sexual and emotional abuse, either by being a direct target of the violence or by witnessing it.
    • Of children and adolescents who run away from home, most are escaping from domestic violence.
  • An estimated 22% of ever-married young women aged 18-24in Viet Nam have been beaten by their husbands in their life. 12% have been beaten in the last 12 months.
  • Almost one in four women with children less than 15 years old report that their children have been abused physically by their husbands.
  • More than half of the women who experienced physical violence by husbands also report that their children witnessed the violence at least once.
Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Creating a protective environment for children in Viet Nam

Date added: 11/02/2009
Downloads: 10936
Creating a protective environment for children in Viet Nam
An assessment of child protection laws and policies, especially children in special circumstances in Viet Nam

Protection, care and education of children are one of the best traditional practices of Vietnam. That tradition has been protected, respected and promoted. The attention and care of children are more evident since Vietnam has signed the United Nation Convention on the Rights of the Child in 1990; which is a strong commitment of the Government of Socialist Republic of Vietnam regarding of protection, care and education of children, ensuring all children are subject to equal treatment and best conditions for full potential development and a safe and healthy living environment so that all children are entitled to basic rights and fulfil their obligations.

Vietnam has been developing and improving its legislation in general as well as child care and protection legislation and policy. Vietnam’s legislation has reflected international standards and harmonious adoption of them in Vietnam’s specific context. This is the legal framework to ensure the exercise of child rights. However, in accompanied with rapidly increasing and diversified social relationships in child protection, the legal regulations in child protection need continuously review assessment and revision to accommodate Vietnam context as well as international legislations.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa

Date added: 08/15/2006
Downloads: 19795
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa

Đề tài nghiên cứu "Năng lực cạnh tranh và tác động  của Tự do hoá Thương mại Dịch vụ ở Việt Nam: Ngành dịch vụ bảo hiểm", là một trong những nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Quản lí và Xúc tiến hoạt động Thương mại Dịch vụ ở Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập - VIE/02/009", do Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan thực hiện.

Nghiên cứu phân tích năng lực cạnh tranh, đánh giá  các tác động của việc tự do hoá ngành dịch vụ bảo hiểm đối với nền kinh tế nói chung, với các doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam và của người tiêu dùng nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện khung khổ pháp lí, chính sách điều tiết, thủ tục hành chính; chiến lược phát triển ngành dịch vụ bảo hiểm.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Date added: 01/20/2012
Downloads: 18391
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

Báo cáo phát triển con người quốc gia này đưa ra một phân tích dựa trên bằng chứng về sự tiến bộ trong phát triển con người của Việt Nam ở cấp địa phương, tập trung đặc biệt vào các vấn đề về sức khỏe và giáo dục. Báo cáo xem xét những thách thức mà nhiều người Việt Nam đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Báo cáo cho thấy gia tăng bất bình đẳng về kinh tế đi kèm với sự chênh lệch dai dẳng trong các chỉ tiêu về giáo dục và y tế cơ bản như thế nào. Báo cáo kết luận rằng nếu Việt Nam muốn tiếp tục đạt được mức phát triển con người cao hơn, thì việc đảm bảo tiếp cận toàn dân và công bằng đối với dịch vụ y tế và giáo dục là vô cùng cần thiết.

  Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

An sinh xã hội ở Việt Nam Lũy tiến đến mức nào?

Date added: 10/02/2007
Downloads: 19726
An sinh xã hội ở Việt Nam Lũy tiến đến mức nào?

Báo cáo này được viết cho Chương trình Phát Triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tiếp theo Văn kiện Đối thoại Chính sách .Ngoài Xóa Đói Giảm Nghèo: Khuôn khổ Hệ thống An sinh Xã hội Quốc Gia Hợp nhất ở Việt Nam. xuất bản năm ngoái trong đó đưa ra những nguyên tắc chung cho các chương trình an sinh xã hội toàn diện ở Việt Nam. Báo cáo này mang tính thực tiễn hơn và sử dụng số liệu từ Điều tra mức sống hộ gia đình của Việt Nam (VHLSS) để xác định các đối tượng đang được thụ hưởng các chương trình an sinh xã hội và tác động chung của các chương trình đó tới thu nhập và nghèo. Đây là báo cáo thứ nhất trong nhóm hai báo cáo tiếp theo báo cáo trước đây, tập trung xem xét tổng thể dân số và hệ thống an sinh xã hội. Báo cáo thứ hai trong nhóm có tên .Mối liên quan giữa tuổi cao và nghèo ở Việt Nam. sẽ xem xét cụ thể về nhóm người cao tuổi.

Việt Nam đang đạt mức tăng trưởng kinh tế cao với tốc độ tăng GDP từ 4,8% năm 1999 lên 7,7% năm 2004. Cùng với sự tăng trưởng này là thành tích giảm nghèo đầy ấn tượng, từ 59% năm 1993 xuống 29% năm 2002 và xuống còn khoảng 20% năm 2004.

Chương giới thiệu sẽ điểm lại hệ thống .an sinh xã hội. hiện tại của Việt Nam và tập trung vào những chương trình được quy định có từ năm 2004, năm dữ liệu của điều tra VHLSS mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương 1 và sử dụng số liệu để phân tích trong các chương tiếp theo. Chương 2 phân tích hai câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, .An sinh xã hội có tầm quan trọng như thế nào đối với phúc lợi của các hộ gia đình phân theo khu vực, theo nhóm ngũ phân vị dân số và vùng thành thị . nông thôn?. và thứ hai: .An sinh xã hội có tác động như thế nào tới việc tái phân phối thu nhập?.. Chương 3 xem xét an sinh xã hội trong mối quan hệ với nghèo và việc liệu các chương trình an sinh xã hội của Việt Nam có đóng góp được gì và đóng góp bao nhiêu cho công

cuộc giảm nghèo ở các khu vực, giữa các nhóm ngũ phân vị và vùng thành thị . nông thôn. Chương 4 chuyển từ mô tả hệ thống an sinh xã hội sang đưa ra những phân tích ban đầu và sơ bộ về tác động hành vi của hệ thống an sinh xã hội. Cuối cùng, Chương 5 tổng kết tóm tắt những phát kiến của nghiên cứu và kết luận.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of the informal sec

Date added: 12/20/2011
Downloads: 14051
Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of the informal sec

The 2008 Law on Health Insurance targets comprehensive health insurance coverage by 2014. In 2009, health insurance was expanded to 58.4% of the population, demonstrating the efforts of the Government to expand the provision of health care. However, extending the coverage of health insurance to the remaining 41.6% of the population, or 35.7 million people, is a challenging task. First of all, even those individuals whose participation is subsidized appear reluctant to join the scheme. Secondly, those who are not insured predominantly work in the informal sector and are hard to track. Understanding and eliminating the obstacles that explain the unwillingness to participate in health insurance should therefore be part of any strategy to improve health insurance coverage. Understanding these obstacles is at the heart of this brief, and the study which underpins it, which focuses on workers in the informal sector and their family members.

Click here to download the policy brief

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: