Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Ha Noi recommendations for action on gender and disaster risk reduction

Date added: 07/18/2016
Downloads: 4701
Ha Noi recommendations for action on gender and disaster risk reduction

The Regional Asia-Pacific Conference on Gender and Disaster Risk Reduction was held between 16 and 18 May 2016, organized by UN Women and the Government of Viet Nam, in collaboration with UNISDR, UNDP, and other partners, with support from the Government of Japan. The conference brought together over 300 participants from Viet Nam and twenty-two countries across the Asia-Pacific region to identify actions to ensure implementation of the Sendai Framework in the region will be gender responsive and inclusive. The participants agreed on the following set of recommendations for action, and agree to work towards incorporating these into regional and national DRR decision making processes, including the Asia Regional Plan for Implementation of Sendai Framework that is expected to be adopted at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction in November 2016, and the Strategy for Climate and Disaster Resilient Development in the Pacific, which is expected to be endorsed by the Pacific Islands Development Forum leaders in 2016.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số - Thực trạng, biến động và những thách thức

Date added: 12/24/2015
Downloads: 7669
Nghèo đa chiều trẻ em Việt Nam vùng dân tộc thiểu số - Thực trạng, biến động và những thách thức

 

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa Ủy Ban Dân tộc (UBDT) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn nhóm nghiên cứu từ Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển IRC (IRC Consulting) (gồm TS. Phạm Thái Hưng, TS. Hoàng Xuân Trung, Th.S Phạm Quang Hưng, Th.S Lê Thị Thu Trang, với sự hỗ trợ của Phạm Thị Thùy Chi, Lê Nguyễn Quỳnh Chang, Nguyễn Đình Tuấn, và Nguyễn Thị Thảo) đã thực hiện nghiên cứu này. Báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là từ Nguyễn Thị Vân Anh, bà Yoshimi Nishino, bà Mizuho Okimoto, và bà Christina Popivanova (UNICEF) và hai chuyên gia phản biện độc lập. Chúng tôi cảm ơn các ông bà đã nhận xét và góp ý cho nhóm nghiên cứu chỉnh sửa các bản thảo của Báo cáo. Ban Quản lý Tiểu dự án Chính sách Dân tộc UBDT cũng cảm ơn UNICEF Việt Nam đã hỗ trợ về tài chính để thực hiện nghiên cứu. Mặc dù vậy, những kết quả phân tích và khuyến nghị trong Báo cáo là của nhóm tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của UBDT, UNICEF hay bất kỳ một bên nào khác.

Nhấn để tải

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Nghiên cứu phạm vi lồng ghép nghèo và bền vững trong lập kế hoạch phát triển quốc gia:

Date added: 12/14/2015
Downloads: 4271
Nghiên cứu phạm vi lồng ghép nghèo và bền vững trong lập kế hoạch phát triển quốc gia:

 

Báo cáo quốc gia của Việt Nam

Lồng ghép nghèo và môi trường trong lập kế hoạch phát triển là cách tiếp cận tốt cho phép xây dựng chính sách bền vững một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này bảo đảm việc xóa nghèo và bền vững môi trường đạt được song hành với quá trình tăng trưởng kinh tế (UNDP & UNEP, 2013). Cách tiếp cận này đòi hỏi quản lý nhà nước hiệu quả, sự phối hợp chính sách và thống nhất giữa các cơ quan chính phủ và các bên liên quan để thực sự hiểu rõ và quản trị hiệu quả mối tương tác giữa tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và môi trường, đồng thời, bảo đảm các chính sách và kế hoạch được xây dựng và thực hiện sao cho kết quả của khía cạnh này không dẫn đến phải trả giá đắt cho khía cạnh khác. Trong thập kỉ vừa qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc lồng ghép yếu tố nghèo và bền vững môi trường trong quá trình lập kế hoạch phát triển quốc gia. Chủ trương chính sách của Nhà nước đã chuyển từ coi trọng yếu tố giảm nghèo đơn thuần sang thể hiện đồng thời yếu tố nghèo và môi trường trong những năm gần đây.  Khuôn khổ pháp lý cho việc lồng ghép nội dung phát triển bền vững trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển ngành đã được xây dựng theo Quyết định về Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 và các văn bản có liên quan khác.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Poverty Situation Analysis Of Ethnic Minorities in Vietnam 2007-2012

Date added: 12/04/2013
Downloads: 7223
Poverty Situation Analysis Of Ethnic Minorities in Vietnam 2007-2012

Key Findings from Quantitative Study

Vietnam has achieved remarkable results in poverty reduction but the progress of poverty reduction varies greatly among different ethnic groups. Some research studies have shown that economic growth and poverty reduction have not obtained significant success for a number of ethnic minority groups. Ethnic minority households face huge obstacle in access to important resources such as education, capital, market and agricultural land (The World Bank, 2009 and 2012). There is a substantial variation in poverty rate among different ethnic minority groups. IRC (2012) finds that certain ethnic minority groups in P135 such as Mong and Nung experienced huge progress in poverty reduction effort during the period 2007-2012. Whereas, other groups such as Thai and Muong seemed to lag behind in the poverty reduction progress.

This study aims to answer the following questions: how have the standards of living of the ethnic minorities changed during the period 2007-2012? Which group is the most successful in poverty reduction and which is the least successful group during the same period? What are the reasons for the success and failure of the two ethnic minority groups? The research outcomes serve as instrumental input for policy dialogue and recommendation for designing upcoming poverty reduction programs and policies for the ethnic minorities.

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

Date added: 12/25/2012
Downloads: 12784
Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

 

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều chương trình giảm nghèo nhắm đến đối tượng cụ thể là các hộ nghèo và các khu vực nghèo, bao gồm Chương trình 135, Chương trình 30a nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 132 và 134 thực hiện chủ yếu tại vùng Tây nguyên nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai và cải thiện chất lượng nhà ở; Chương trình xóa đói và giảm nghèo (HEPR), chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Những chương trình và chính sách này đã làm gia tăng các cơ hội cho các hộ nghèo hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế và giúp họ cải thiện điều kiện sống cũng như tăng cơ hội để thoát nghèo.

Tuy nhiên, một câu hỏi rất quan trọng “Tác động của những chương trình này đến các kết quả (mục tiêu) mong đợi là gì?” vẫn chưa có câu trả lời.

Mục tiêu chính của Báo cáo“Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ” đo lường tác động của chương trình đến các kết quả mong đợi, chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu về đói nghèo, thu nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Phân tích điều kiện sống ở tất cả các khía cạnh của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa và các xã nghèo nhất. Chính vì vậy, những kết luận và bài học rút ra từ báo cáo này có thể giúp chính phủ và các nhà tài trợ có những thiết kế và thực hiện tốt hơn các chương trình sau này.

Xin mời tải dữ liệu và bảng hỏi tại đây
Xin mời tải bản báo cáo tiếng Việt tại đây

Poverty of ethnic minorities in Viet Nam: Situation and Challenges in Programme 135 Phase II commune

Date added: 09/19/2011
Downloads: 12310
Poverty of ethnic minorities in Viet Nam: Situation and Challenges in Programme 135 Phase II commune

Using data from a high quality household survey for the Government’s Programme 135 Phase II (2006-2011) and other quantitative and qualitative sources, the authors of this report have set out to describe in detail the features of ethnic minority poverty and the restraints to ethnic minority development in poor rural and mountainous communes. The study also explores some of the main causes of persistent poverty among ethnic minorities in Viet Nam today.

Click here to download the raw data

Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Date added: 10/19/2012
Downloads: 13072
Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 

Đây là bản tóm tắt của nghiên cứu về "Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi" được thực hiện trong khuôn khổ dự án EMPCD - một dự án hỗ trợ Tăng cường Năng lực Xây dựng, Thực hiện và Giám sát Chính sách Dân tộc của UBDT do UNDP hỗ trợ kỹ thuật. Nghiên cứu này giúp cung cấp các dữ liệu và minh chứng về thực trạng nguồn nhân lực vùng DTTS nhằm hỗ trợ cho Uỷ ban Dân tộc (UBDT) trong việc dự thảo Đề án về Phát triển Nguồn Nhân lực Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2015 và định hướng tới năm 2020 để trình Chính phủ.

 

Xin mời tải bản tóm tắt hoặc báo cáo đầy đủ tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung

Date added: 06/05/2012
Downloads: 15877
Giảm nghèo bền vững và quản lý rủi ro do thảm họa thiên nhiên ở khu vực Duyên hải miền Trung

Bài học rút ra và các gợi ý chính sách

Vùng duyên hải miền trung là một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất trước thảm họa và biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc họp Nhóm tư vấn giữa năm tại Quảng Trị, nghiên cứu này tập trung vào mối liên hệ giữa giảm nghèo bền vững với quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh những thông điệp chính sách chính, dựa trên kinh nghiệm của LHQ trong việc hỗ trợ về chương trình và chính sách cho Chính phủ ở vùng duyên hải miền trung và gợi ý những tác động chính sách chủ yếu.

 Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Factsheet - Joint Programme in Kom Tum

Date added: 03/30/2011
Downloads: 17587
Factsheet - Joint Programme in Kom Tum

The issue:
Located in the Central Highlands region of the country, Kon Tum is one of the poorest provinces in Viet Nam, where large ethnic minority population reside. Of the total population of 389,745, approximately 53% belongs to various ethnic groups – Bana, Xedang, De, Trieng, G’rai, B’rou and R’mam.

Factsheet - Joint Programme Green Production and Trade

Date added: 03/30/2011
Downloads: 18535
Factsheet - Joint Programme Green Production and Trade

The issue:
Viet Nam has achieved impressive economic progress since the doi moi (renovation) process was launched in 1986. Since 1993, real GDP growth has averaged 7.5% per year and the poverty rate has been reduced from 58% in 1993 to 13% in 2008. Growth has been driven by accelerated international integration, market liberalization and job creation in the private sector.

Crafting Out of Poverty: The UN Joint Programme on Green Production and Trade quarterly newsletter

Date added: 02/18/2011
Downloads: 16442
Crafting Out of Poverty: The UN Joint Programme on Green Production and Trade quarterly newsletter

Enabling rural households to ‘craft their way out of poverty’
Welcome to the first issue of the quarterly newsletter of the joint programme ‘Green Production and Trade to Increase Income and Employment Opportunities for the Rural Poor’, in short ‘Green Production and Trade’! Through this newsletter we will keep you up to date on new developments and progress realized by the programme.

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Trẻ em nghèo Việt Nam sống ở đâu?

Date added: 12/04/2009
Downloads: 17877
Trẻ em nghèo Việt Nam sống ở đâu?

Xây dựng và Áp dụng cách tiếp cận đa chiều về nghèo trẻ em

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2006-2010, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội đã điều phối quá trình xây dựng cách tiếp cận mới về nghèo trẻ em ở Việt Nam. Những kết quả chính đã đạt được của quá trình này là tỷ lệ nghèo trẻ em và chỉ số nghèo trẻ em được trình bày trong báo cáo hiện nay.

Báo cáo này do Tiến sỹ Chris de Neubourgh, Tiến sỹ Franciska Gassman và Keetie Roelen của Trường Quản Trị, Đại Học Maastricht, Hà Lan chuẩn bị. Đây là kết quả của một quá trình kéo dài nhiều năm, thông qua nhiều cuộc hội thảo tham vấn kỹ thuật và lấy ý kiến đóng góp của tất cả các Bộ ngành có liên quan trong đó có Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Y tế, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Dân tộc.

Tổng Cục Thống Kê, Viện Khoa học Lao Động và Xã Hội và UNICEF Việt Nam đã có những hỗ trợ quan trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trong toàn bộ quá trình này. UNICEF đã hỗ trợ tài chính cho quá trình, bao gồm hỗ trợ ngân sách thuộc cơ chế Ngân sách Một Kế Hoạch Chung Liên Hợp Quốc.

Tải toàn văn báo cáo bằng Tiếng Việt tại đây

Xem thêm các tài liệu liên quan:

Child Poverty in East Asia and the Pacific: Deprivations and Disparities - A Study of Seven Countrie

Date added: 11/30/2011
Downloads: 14938
Child Poverty in East Asia and the Pacific: Deprivations and Disparities - A Study of Seven Countrie

Poverty reduction begins with children. A child’s experience of poverty is very different from that of an adult. Income is but one dimension among many that should be assessed when analyzing child poverty and disparity. Non-monetary deprivation in dimensions such as shelter, food, water, sanitation, education, health, and information is equally, if not more, revealing. Since deprivation along these dimensions can have significant negative consequences on a child’s development and future, an examination of multidimensional child poverty and associated disparities is clearly warranted.

As part of UNICEF’s Global Study on Child Poverty and Disparities, several countries in East Asia and the Pacific have undertaken national child poverty and disparity studies. In this paper, results from seven of those countries, Cambodia, Lao PDR, Mongolia, the Philippines, Thailand, Vanuatu and Viet Nam, are reviewed. The objective is to identify trends and lessons, generate strategies for UNICEF EAPRO, and to contribute toward a richer conceptualization of the situation of children in the region.

Related Links:

Downloads:

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Date added: 12/01/2008
Downloads: 17528
Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi – tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City

Date added: 09/13/2011
Downloads: 16980
Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City

This report on urban poverty assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City has been developed under the project "Support for in-depth evaluation of urban poverty in Ha Noi and Ho Chi Minh City" funded by the United Nations Development Programmes (UNDP) with the Ha Noi People's Committee and the Ho Chi Minh City People's Committee as the national implementation partners, and Ha Noi Statistics Office and Ho Chi Minh City Statistics Office as the implementing agencies.

The Statistical Annexes to the report are available in a separate document.

For further details, see the data files and questionnaires for the survey

Ha Noi, September 2010

Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam

Date added: 08/29/2007
Downloads: 18757
Mối liên quan giữa Tuổi cao và Nghèo ở Việt Nam

Đây là báo cáo thứ hai trong hai báo cáo viết cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ở Việt Nam nhằm tìm hiểu các vấn đề về thu nhập, nghèo và an sinh xã hội ở Việt Nam, tiếp theo Tài liệu Đối thoại Chính sách nhan đề .Ngoài Xoá Đói Giảm Nghèo: Khuôn khổ cho Hệ thống An sinh Xã hội Quốc gia Hợp nhất ở Việt Nam. xuất bản năm 2005, đề ra những nguyên tắc chung cho các chương trình an sinh xã hội toàn diện ở Việt Nam (Justino 2005). Trong báo cáo này chúng tôi xem xét riêng hoàn cảnh của người cao tuổi ở Việt Nam và trả lời một số câu hỏi then chốt về tình hình người cao tuổi như được thấy trong Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) 2004.

Báo cáo này có cách tiếp cận thực nghiệm và mô tả. Phần 1 tiếp theo sẽ phác thảo về người cao tuổi Việt Nam trong cấu trúc nhân khẩu học chung của Việt Nam. Phần 2 xem xét hoạt động kinh tế của người cao tuổi còn Phần 3 mô tả tình hình sức khoẻ của họ. Phần 4 mô tả thu nhập của người cao tuổi và sau đó tập trung vào an sinh xã hội và tiền gửi giữa những người thân, là những nguồn thu nhập đặc biệt quan trọng. Phần 5 mô tả hồ sơ nghèo và Phần 6 tổng hợp các phát hiện của báo cáo và đưa ra một số kết luận.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Statistical Annexes to Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City

Date added: 09/13/2011
Downloads: 14331
Statistical Annexes to Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City

This document contains the Statistical Annexes to the 2010 UNDP publication "Urban Poverty Assessment in Ha Noi and Ho Chi Minh City".

Mid-term review report for implementation of the five-year socio-economic development plan 2006-2010

Date added: 07/21/2009
Downloads: 16461
Mid-term review report for implementation of the five-year socio-economic development plan 2006-2010

In an effort to better monitor how Viet Nam is progressing toward achieving its socio-economic objectives, the result-based evaluation framework has been applied in the mid-term review of the implementation of the five year 2006-2010 socio-economic development plan. This report covers assessment of the plan implementation progress for the years 2006-2007 and estimates for 2008. Due to data constraints, the report has not been able to analyze all of objectives and indicators set out in the plan, but covers the most important indicators where data are available.

Đánh giá giữa kỳ chương trình 135-II giai đoạn 2006 - 2008

Date added: 01/06/2009
Downloads: 17044
Đánh giá giữa kỳ chương trình 135-II giai đoạn 2006 - 2008

Chương trình 135 giai đoạn II được đánh giá là đạt được kết quả tốt khi xem xét về tính phù hợp và hiệu quả chương trình; kết quả tương đối tốt khi đánh giá về nhận thức của người hưởng lợi và chất lượng các dịch vụ chương trình cung cấp, về hiệu quả trong xác định đối tượng của chương trình, và về hiệu quả trong quản lý và thực hiện chương trình. Hợp phần thực hiện tốt nhất là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi đó các hợp phần về phát triển sản xuất và hợp phần đào tạo vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Đối với các chính sách cải thiện sinh kế trong hợp phần 4 mới được đưa vào triển khai, vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Được mùa: những lựa chọn chiến lược

Date added: 03/22/2010
Downloads: 17898
Được mùa: những lựa chọn chiến lược

Được mùa: những lựa chọn chiến lược để phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

Ian Coxhead, Kim N.B. Ninh, Vũ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương Hoa 

Báo cáo này sẽ đề cập đến những vấn đề về hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Trong đề tài này, nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện một báo cáo nghiên cứu phân tích kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong việc (i) thúc đẩy tăng năng suất và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp; (ii) kích thích phát triển kinh tế nông thôn; và (iii) đưa ra những kiến nghị cụ thể về những biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn đến năm 2020.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Choosing Success: The Lessons of East and Southeast Asia and Viet Nam's Future

Date added: 10/09/2008
Downloads: 21092
Choosing Success: The Lessons of East and Southeast Asia and Viet Nam's Future

A Policy Framework for Viet Nam's Socioeconomic Development, 2011-2020

This paper was prepared at the request of Prime Minister Nguyen Tan Dung by Harvard's Kennedy School of Government with support from UNDP Viet Nam. The Prime Minister requested a critical analysis of Viet Nam's draft socio-economic development strategy for the period 2011-2020 as part of a wider programme of policy dialogue consultations. The paper responds to this request, identifying key challenges facing Viet Nam over this period as the country strives to achieve middle income status. The Ministry of Foreign Affairs and UNDP are working together to continue the policy research and dialogue programme initiated by 'Choosing Success" under the Capacity Development for Economic Diplomacy and Business-Government Dialogue project.

'Choosing Success' was partially supported by the Department for International Development (DFID) of the United Kingdom under the Strategic Partnership Initiative between DFID and UNDP.

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: