Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Bình luận của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với Dự thảo Luật Trợ giúp Pháp lý

Date added: 06/01/2017
Downloads: 4803
Bình luận của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với Dự thảo Luật Trợ giúp Pháp lý

 

Các khuyến nghị trình bày sau đây nhằm giúp Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng của mọi người dân theo đúng tinh thần Mục tiêu Phát triển Bền vững 16.3 và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về theo Nguyên tắc và Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự1 đã được thông qua theo Nghị quyết 67/187 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 2 (gọi tắt là “Nguyên tắc và Hướng dẫn của LHQ”), cũng như các chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý về các vấn đề phi hình sự.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Chỉ số Công lý 2015 – Hướng tới một nền tư pháp vì dân

Date added: 06/16/2016
Downloads: 9315
Chỉ số Công lý 2015 – Hướng tới một nền tư pháp vì dân

 

Báo cáo “Chỉ số Công lý 2015 – Hướng tới một nền tư pháp vì dân” trình bày đánh giá tổng quan về việc đảm bảo tiếp cận công lý, công bằng và bình đẳng trong giải quyết tranh chấp và khiếu nại, cũng như quyền cơ bản của người dân dựa trên phỏng vấn 13,841 người dân được tiến hành ở 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Một số kết luận và khuyến nghị, rút ra từ các dữ liệu và phân tích thực chứng của nghiên cứu Chỉ số Công lý 2015 được trình bày trong báo cáo, giúp định hướng các giải pháp chính sách và lập kế hoạch cho các hành động và cải cách ở trung ương cũng như các địa phương trong thời gian tới, hướng tới một nền tư pháp vì dân, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội công bằng dân chủ. Báo cáo cũng gợi ý về việc sử dụng Chỉ số là công cụ theo dõi và đánh giá việc triển khai các chương trình hành động quốc gia nhằm hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững theo Chương trình nghị sự 2030.

Xin mời tải báo cáo Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Sửa đổi Luật Đất đai 2003 ở Việt Nam: Tạo sự đối xử công bằng cho những người có quyền sử dụng đất

Date added: 11/30/2012
Downloads: 12351
Sửa đổi Luật Đất đai 2003 ở Việt Nam: Tạo sự đối xử công bằng cho những người có quyền sử dụng đất

Bản tóm lược này đưa ra các kiến nghị (đưa ra bởi Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Phái đoàn Liên minh Châu Âu ở Việt Nam, Đại sứ quán Australia, Canada, Phần Lan, Đức, Ireland, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, và tổ chức Oxfam) về sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.  Những sửa đổi đề nghị ở đây nhằm mục đích bảo đảm nông dân (hoặc nói chung là những người có quyền sử dụng đất ở nông thôn) được đối xử như những người có quyền sử dụng đất khác. Sự thay đổi này chắc sẽ nâng cao thu nhập và phúc lợi nông thôn và giúp nông dân có khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình hiện đại hóa của Việt Nam.

 pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Review of Vietnamese Migration Abroad

Date added: 05/01/2012
Downloads: 9230
Review of Vietnamese Migration Abroad

A comprehensive understanding of migration trends in Viet Nam is a pre-requisite for the implementation of safe, appropriate and effective migration policies and laws in the country. To this end, the Consular Department of the Vietnamese Foreign Ministry, in cooperation with IOM Viet Nam and with European Union (EU) funding, carried out this study entitled "National Migration Profile: A Review of Vietnamese Migration Abroad". Conducted from July to November 2011, the study is based on data of Vietnamese migration abroad since the enactment of the 1986 Doi Moi policy, with a particular focus on the period 2006-2011. The National Migration Profile has led to several recommendations for promoting international migration, limiting its potential negative impacts and protecting the legal rights and interests of Vietnamese nationals who migrate and reside abroad.

Assessment Report on reintegration support models for victims of trafficking in Viet Nam

Date added: 03/01/2012
Downloads: 7603
Assessment Report on reintegration support models for victims of trafficking in Viet Nam

The Government of Viet Nam has completed the first phase National Plan of Action (NPA) on Counter-trafficking for the period 2006 – 2010 and has developed the next NPA for the period 2011 – 2015. The "Assessment Report on Reintegration Support Models for Victims of Trafficking in Viet Nam" intends to inform the Vietnamese Government's protection efforts under the NPA by assessing the relevance, effectiveness, efficiency and sustainability of the existing models of return, recovery and reintegration projects undertaken by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) in partnership with IOM. The knowledge and recommendations from the evaluation will be used not only to refine the existing programme but also to set a strategic direction for future technical support and advocacy to provincial and central authorities, including new projects in the field of victim protection.

This report is published by IOM Vietnam in partnership with the Department of Social Evils Prevention (DSEP) of MOLISA under an IOM/MOLISA project funded by the IOM Development Fund. The report, together with the recorded achievements, challenges and lessons learned, will provide a basis for capacity – building and advocacy. Information on effective practices and practical recommendations will serve as important inputs to the developments of relevant policies and design of programmes for supporting victims of trafficking.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011

Date added: 05/11/2012
Downloads: 15332
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011

 

Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có lẽ là câu nói tóm tắt một cách đầy đủ nhất bản chất và mục đích của PaPi. PaPi không những cung cấp thông tin khách quan về những trải nghiệm và các mối quan hệ của người dân với các cơ quan chính quyền địa phương, hay những vấn đề “dân biết”, mà còn là phương tiện hỗ trợ việc thảo luận và thẩm định các giải pháp chính sách ở cấp trung ương và địa phương nhằm tạo điều kiện để “dân bàn”. PaPi làm rõ những trải nghiệm thực tế của người dân, để từ đó các cấp chính quyền hành động thay cho dân và hiện thực hóa phương châm “dân làm”. PaPi còn là công cụ đánh giá hiệu quả thực tế của các cấp chính quyền thông qua việc tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền hạn “dân kiểm tra”.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Governance - Joint UN Publications

Cooperation between the UN and Viet Nam's National Assembly

Date added: 08/17/2011
Downloads: 14106
Cooperation between the UN and Viet Nam's National Assembly

This publication summarizes support the UN has provided over the past 15 years to the National Assembly. This includes assistance to build its institutional capacity in the legislative process, oversight and representation functions;  support in thematic areas such as the national response to HIV; and support for policy dialogue and aid coordination.  

 

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công

Date added: 04/05/2011
Downloads: 18119
Nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công

Nghiên cứu “Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp Tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân” (dưới đây được gọi tắt là PAPI) nhằm đo lường một cách khách quan và có căn cứ khoa học về hiệu quả quản trị, hành chính công và dịch vụ công ở cấp tỉnh. Dựa trên kinh nghiệm của 5.568 người dân được chọn ngẫu nhiên với các đặc điểm nhân khẩu học khác nhau ở 30 tỉnh được lựa chọn, PAPI được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp ý kiến phản hồi từ xã hội tới các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan hành pháp ở cấp trung ương và địa phương về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và các cơ quan hành chính công ở những tỉnh/thành phố được lựa chọn khảo sát.

Tải bản Tiếng Việt tại đây

Study on the policy climate and legal framework for state-civil society relations

Date added: 12/20/2011
Downloads: 13290
Study on the policy climate and legal framework for state-civil society relations

This study analyses the policy climate and the legal framework for state-civil society relations in the Philippines, India, China and Russia, and the factors that shape the current conditions and future prospects for civil society development in these countries. The study shows that the dynamics, pace and depth of the emergence of a non-profit community and civil society differ dramatically by country and society. On the basis of the findings of this study, recommendations on possibilities for reforming the legislative framework for civil society in Viet Nam can be drawn.

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa

Date added: 08/15/2006
Downloads: 19795
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa

Đề tài nghiên cứu "Năng lực cạnh tranh và tác động  của Tự do hoá Thương mại Dịch vụ ở Việt Nam: Ngành dịch vụ bảo hiểm", là một trong những nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Quản lí và Xúc tiến hoạt động Thương mại Dịch vụ ở Việt Nam trong Bối cảnh Hội nhập - VIE/02/009", do Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan thực hiện.

Nghiên cứu phân tích năng lực cạnh tranh, đánh giá  các tác động của việc tự do hoá ngành dịch vụ bảo hiểm đối với nền kinh tế nói chung, với các doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam và của người tiêu dùng nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Báo cáo cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm cải thiện khung khổ pháp lí, chính sách điều tiết, thủ tục hành chính; chiến lược phát triển ngành dịch vụ bảo hiểm.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp

Date added: 03/29/2012
Downloads: 14677
Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp

Kết quả và khuyến nghị từ khảo sát thí điểm ở ba tỉnh

Báo cáo này trình bày tóm tắt về một nghiên cứu thử nghiệm nhằm xây dựng công cụ đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp ở Việt Nam. Phương pháp và công cụ nghiên cứu, đã được sử dụng để thu nhận và phân tích phản hồi của người dân về hoạt động của hệ thống tư pháp khi họ có tranh chấp đất đai và chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, được mô tả chi tiết trong báo cáo. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách lớn giữa pháp luật và đời sống, cũng như sự tồn tại đồng hành và tương hỗ giữa các định chế chính thống, không chính thống và tập quán pháp ở Việt Nam.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: