Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Bình luận của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với Dự thảo Luật Trợ giúp Pháp lý

Date added: 06/01/2017
Downloads: 4792
Bình luận của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đối với Dự thảo Luật Trợ giúp Pháp lý

 

Các khuyến nghị trình bày sau đây nhằm giúp Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng của mọi người dân theo đúng tinh thần Mục tiêu Phát triển Bền vững 16.3 và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về theo Nguyên tắc và Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự1 đã được thông qua theo Nghị quyết 67/187 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 2 (gọi tắt là “Nguyên tắc và Hướng dẫn của LHQ”), cũng như các chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý về các vấn đề phi hình sự.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về Luật về Hội

Date added: 10/24/2016
Downloads: 5932
Khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về Luật về Hội

 

Quốc hội Việt Nam đang xây dựng một Luật về Hội mới. Luật này sẽ là cơ sở cho thực hiện quyền tự do hiệp hội qui định trong Hiến pháp và hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam theo các công ước quốc tế về nhân quyền. Tài liệu này trình bày các khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về xây dựng Luật về Hội, dựa trên các nguyên tắc và thực hành tốt theo qui định tại các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn.

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of informal sector

Date added: 12/08/2015
Downloads: 6104
Health insurance in Viet Nam towards universal coverage: The case of the workers of informal sector

The 2008 Law on Health Insurance targets comprehensive health insurance coverage by 2014. In 2009, health insurance was expanded to 58.4% of the population, demonstrating the efforts of the Government to expand the provision of health care. However, extending the coverage of health insurance to the remaining 41.6% of the population, or 35.7 million people, is a challenging task. First of all, even those individuals whose participation is subsidized appear reluctant to join the scheme. Secondly, those who are not insured predominantly work in the informal sector and are hard to track. Understanding and eliminating the obstacles that explain the unwillingness to participate in health insurance should therefore be part of any strategy to improve health insurance coverage. Understanding these obstacles is at the heart of this brief, and the study which underpins it, which focuses on workers in the informal sector and their family members.

Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý hành chính toà án nhân dân địa phương ở Việt Nam

Date added: 07/11/2014
Downloads: 9374
Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý hành chính toà án nhân dân địa phương ở Việt Nam

 

Báo cáo “Thực trạng quản lý hành chính toà án nhân dân địa phương ở Việt Nam” được tổ chức thực hiện trong khuôn khổ dự án giữa Bộ Tư pháp và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền ở Việt Nam”. Báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu thực chứng, dựa trên ý kiến của 2.516 thẩm phán—chiếm gần 50% toàn bộ thẩm phán đương nhiệm—về thực tế quản lý toà án địa phương, cụ thể về chức năng và hoạt động của toà án, quản lý án và công tác xét xử, tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán và công tác cán bộ, ngân sách, thẩm tra và giám sát hoạt động của toà án.

Theo kết quả nghiên cứu, các yêu tố tiểm ẩn tác động tới độc lập tư pháp—độc lập của thẩm phán và toà án—là từ quan hệ báo cáo và trực thuộc giữa toà án địa phương với cơ quan đảng, chính quyền địa phương, toà án cấp trên, cơ chế khen thưởng và kỷ luật trong nội bộ ngành toà án. Báo cáo này được thực hiện với mong muốn cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ hoạch định chính sách, thẩm phán, giới nghiên cứu khoa học pháp lý và người dân khi tham gia vào tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Tranh chấp thu hồi đất ở Đông Á: Phân tích so sánh và khuyến nghị với Việt Nam

Date added: 07/11/2014
Downloads: 9554
Tranh chấp thu hồi đất ở Đông Á: Phân tích so sánh và khuyến nghị với Việt Nam

 

Rất nhiều những thay đổi về kinh tế, nhân khẩu học và xã hội ẩn sau các tranh chấp đất đai ở Việt Nam cũng đang tác động đến những quốc gia khác ở Đông Á. Báo cáo này nhằm đưa ra một bức tranh phân tích so sánh về những tranh chấp thu hồi đất ở ba quốc gia Đông Á, gồm Trung Quốc, In-đô-nê-xia và Cam-pu-chia, nơi có những nét tương đồng với tình hình ở Việt Nam. Báo cáo này không có ý định phân tích toàn diện các tranh chấp về thu hồi đất, mà chỉ nhằm xác định những xu hướng trong giải quyết tranh chấp.

Báo cáo này kết luận cải cách về chế độ quản lý và sử dụng đất đai giúp làm rõ nguyên lý về sở hữu. Tuy nhiên, nếu thiếu hệ thống toà án và các cơ quan đăng ký và quản lý đất đai có năng lực, những cải cách này không thể giải quyết tận gốc những xung đột xoay quanh vấn đề tiếp cận nguồn lực khan hiếm của nền kinh tế. Tương tự, những cải cách thể chế cho đến nay cũng chưa chứng tỏ được hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp đất đai, trừ khi những cải cách đó đem lại một sân chơi bình đẳng giữa các cơ quan nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Những nỗ lực trấn áp tranh chấp đất đai của các chính phủ trong khu vực chỉ làm cho những bức xúc bị đè nén âm ỉ, dẫn đến những mâu thuẫn dai dẳng, ăn sâu bám rễ hơn và không thể hóa giải.

Báo cáo là kết quả dự án nghiên cứu do UNDP Việt Nam tổ chức thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Democratic Governance Thematic Trust Fund (DGTTF).

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Joint UN recommendations, positions & commentaries

Sửa đổi Luật Đất đai 2003 ở Việt Nam: Tạo sự đối xử công bằng cho những người có quyền sử dụng đất

Date added: 11/30/2012
Downloads: 12350
Sửa đổi Luật Đất đai 2003 ở Việt Nam: Tạo sự đối xử công bằng cho những người có quyền sử dụng đất

Bản tóm lược này đưa ra các kiến nghị (đưa ra bởi Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Phái đoàn Liên minh Châu Âu ở Việt Nam, Đại sứ quán Australia, Canada, Phần Lan, Đức, Ireland, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, và tổ chức Oxfam) về sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.  Những sửa đổi đề nghị ở đây nhằm mục đích bảo đảm nông dân (hoặc nói chung là những người có quyền sử dụng đất ở nông thôn) được đối xử như những người có quyền sử dụng đất khác. Sự thay đổi này chắc sẽ nâng cao thu nhập và phúc lợi nông thôn và giúp nông dân có khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình hiện đại hóa của Việt Nam.

 pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Trafficking in Boys in Viet Nam

Date added: 01/01/2012
Downloads: 5177
Trafficking in Boys in Viet Nam

Previous studies, anecdotal evidence and media reports indicate that boys are trafficked in or from Viet Nam for sex, adoption and forced labour, but very little research has focused specifically on trafficking of boys.The goal of this research is to contribute to the broader objective of ensuring that the particular situation and vulnerabilities of boy victims of human trafficking are adequately addressed in Viet Nam's legal and policy response to the issue. The research objectives are to assess awareness of local authorities and community on and practices to address trafficking in boys, identify forms of trafficking in boys, factors that contribute to vulnerability to trafficking (especially gender conceptions) and types of trafficking in boys and document victims' experience of trafficking, return, rehabilitation and reintegration.

This report documents exploratory research on trafficking in boys in Viet Nam and is an activity under the General Statistics Office (GSO) component, implemented by International Organization for Migration (IOM) under the three-year Joint Programme on Gender Equality.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012

Date added: 10/03/2013
Downloads: 10780
Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012

Báo cáo này đề xuất việc sử dụng Chỉ số Công lý một công cụ mới cho phân tích và hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp. Đồng thời, cũng là một công cụ hữu hiệu tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước cả ở trung ương và địa phương thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân về hiệu quả hoạt động của các thiết chế công, các nỗ lực bảo đảm công lý--hay là công bằng và bình đẳng—cho người dân. Báo cáo mở đầu bằng việc diễn giải sự cần thiết của một công cụ đo lường và đánh giá về bảo đảm công lý dựa trên các phản ánh của người dân từ trải nghiệm thực tế ở Chương 1. Chương 2 giới thiệu về phương pháp nghiên cứu và khảo sát. Chương 3 sẽ trình bày tổng quan về thực trạng công bằng và bình đẳng trên thực tế, cụ thể là các thách thức người dân đang phải đối mặt khi tiếp cận hệ thống cơ quan tư pháp hay các thiết chế công nói chung, các bất cập trong giải quyết vướng mắc và tranh chấp pháp lý dân sự và khiếu nại hành chính, cũng như các bất cập về cơ chế bảo đảm các quyền cơ bản của người dân. Chương 4 sẽ trình bày kết quả của 21 tỉnh, thành phố tham gia Chỉ số Công lý năm 2012. Báo cáo sẽ khép lại với một số khuyến nghị chính sách dựa trên kết quả phân tích và phát hiện của Chỉ số Công lý 2012.

Tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNODC Publications

Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific

Date added: 08/16/2013
Downloads: 7553
Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific

 

The study describes what is known about the mechanics of contraband trafficking - the what, who, how, and how much of illicit flows - and discuss their potential impact on governance and development in East Asia and the Pacific. More specifically, it focuses on human trafficking and smuggling of migrants, drug trafficking, resources and counterfeit goods.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Báo cáo quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

Date added: 02/18/2013
Downloads: 14429
Báo cáo quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

 

Việc nghiên cứu cụ thể chín (09) quyền cấu thành Quyền Bào chữa trong luật pháp về nhân quyền quốc tế, tập quán quốc tế và pháp luật với thực tiễn của bốn (04) quốc gia vừa có hệ thống pháp luật tương tự Việt Nam, như Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, và vừa có hệ thống án lệ (common law) như Australia để so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn về quyền bào chữa đang được áp dụng tại Việt Nam, trong bối cảnh cải cách tư pháp và hoàn thiện BLTTHS (sửa đổi).

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Luật sư chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

Date added: 07/26/2012
Downloads: 14818
Luật sư chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

 

Điều 57 Bộ luật Tố tụng Hình sự qui định các cơ quan tố tụng có trách nhiệm chỉ định luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo phạm tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình, và bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Qui định về “Luật sư Chỉ định” này được xem là một trong những cơ chế hợp pháp để hiện thực hoá quyền bào chữa được nêu trong Công ước về Quyền Chính trị và Dân sự mà Việt Nam đã gia nhập và phê chuẩn từ tháng 9 năm 1982. Báo cáo nghiên cứu này, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam, cung cấp những phân tích sâu, có giá trị  về việc tổ chức bảo đảm thực  hiện quyền này trên thực tế. Các phát hiện của nghiên cứu là dựa trên việc rà soát tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích thông tin thu thập được từ tất cả 62 đoàn luật sư hiện có và phỏng vấn sâu tại 9 tỉnh trên cả nước. Báo cáo đưa ra các kết luận và khuyến nghị có tính thực tiễn về phương cách cải thiện việc đảm bảo thực hiện các quyền trong tố tụng hình sự phù hợp với chương trình cải cách luật pháp và tư pháp tại Việt Nam.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: