Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Date added: 04/26/2018
Downloads: 3010
NHỮNG RÀO CẢN TRONG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

Nghiên cứu này do UNFPA phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ và đề xuất phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Toronto, Canada và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tại Hà Nội thực hiện. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình, các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu, và các nhà tài trợ trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả để đạt được các mục tiêu của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.

pdfWeb_R_o_cn_tip_cn_dch_v_CSSKBM_v__KHHG_ca_ng_b_o_thiu_s_VN.pdf

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015

Date added: 01/29/2018
Downloads: 3467
Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015

 

Với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Ireland, Uỷ ban Dân tộc và UN Women cùng nhau xây dựng cuốn sách “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015”. Cuốn sách trình bày các số liệu thống kê giới trong lĩnh vực dân tộc năm 2015 theo các chủ đề: (i) Dân số, (ii) Tiếp cận cơ sở hạ tầng và tài sản, (iii) Việc làm và thu nhập), (iv) Giáo dục và đào tạo, (v) Văn hoá-xã hội, (vi) Y tế và vệ sinh môi trường, và (vii) Cán bộ, đảng viên. Các thông tin và số liệu trong cuốn sách được thu thập từ các nguồn: Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015, hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước và các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện như: Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014 (VHLSS), Điều tra Lao động-Việc làm 2015 (LFS), Điều tra các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em 2014 (MICs), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2014.

pdfTải bản Tiếng Việt tại đây

Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Date added: 12/29/2015
Downloads: 6371
Tóm tắt về Tình hình Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bản tóm tắt đưa ra tình hình của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm giáo dục, kinh tế, y tế, bạo lực trên cơ sở giới và những tập tục có hại khác, tính đại diện và khả năng tiếp cận dịch vụ/ cơ hội-đây là những lĩnh vực mà phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thường bị thiệt thòi hơn so với các nhóm dân tộc đa số trong xã hội cũng như so với chính nam giới và trẻ em trai dân tộc thiểu số. Ngoài ra, bản tóm tắt cũng cung cấp thông tin về các ứng phó của chính phủ, cùng các khuyến nghị nhằm giảm thiếu tình trạng yếu thế của phụ nữ và em gái dân tộc thiểu số. Bản tóm tắt này dành cho những nhà hoạch định chính sách, những cán bộ thực hiện chương trình, cũng như các nhà nghiên cứu cùng các cá nhân, tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới và phát triển cho dân tộc thiểu số.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Situation and policy recommendations for land management and use in ethnic minority and mountainous

Date added: 11/30/2012
Downloads: 5789
Situation and policy recommendations for land management and use in ethnic minority and mountainous

Land policies have an important role to resolve the poverty and social unrest problems for ethnic minorities. Ethnic minorities usually depend on agriculture production in association with land for their living; the ability to switch to other jobs is very low. Most of EMs live with agriculture with the main capital is production land; the poverty rate is high and the majority of poor households are in association with agriculture.

To contribute to the process of planning and completing the land policies for EMs, this consultancy report is oriented to:

  • Describe the situation of the livelihoods, the land management and usage of ethnic minorities;
  • Analyze the problems of policies, laws related to land to ethnic minorities;
  • Propose recommendations on policies in order to ensure the fairness and effectiveness in approaching and using land of ethnic minorities.

Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đề xuất xây dựng hệ thống chính sách dân tộc thiểu số đến năm 2020

Date added: 11/07/2012
Downloads: 5903
Báo cáo nghiên cứu rà soát các chính sách dân tộc và đề xuất xây dựng hệ thống chính sách dân tộc thiểu số đến năm 2020

 

Thiết kế định hướng chính sách cho phát triển KTXH một cách nhanh chóng và bền vững ở các vùng DTTS cho giai đoạn mới đòi hỏi phải rà soát, phân tích cẩn thận và sâu sắc các chính sách dân tộc hiện hành cũng như các chương trình có mục tiêu phát triển DTTS hiện nay. Bên cạnh đó, cần thiết phải thực hiện phân tích bối cảnh để xác định được những xu hướng quan trọng trong quá trình phát triển của các DTTS trong vòng 10 năm tới, xác định nhứng thách thức đối với sự nghiệp phát triển DTTS, từ đó xác định các giải pháp chính sách. Định hướng xây dựng chính sách phải đảm bảo cho chiến lược và các chính sách được xây dựng có thể đáp ứng được những nhu cầu được dự kiến trước và những nhu cầu mới xuất hiện.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Poverty Situation Analysis Of Ethnic Minorities in Vietnam 2007-2012

Date added: 12/04/2013
Downloads: 7223
Poverty Situation Analysis Of Ethnic Minorities in Vietnam 2007-2012

Key Findings from Quantitative Study

Vietnam has achieved remarkable results in poverty reduction but the progress of poverty reduction varies greatly among different ethnic groups. Some research studies have shown that economic growth and poverty reduction have not obtained significant success for a number of ethnic minority groups. Ethnic minority households face huge obstacle in access to important resources such as education, capital, market and agricultural land (The World Bank, 2009 and 2012). There is a substantial variation in poverty rate among different ethnic minority groups. IRC (2012) finds that certain ethnic minority groups in P135 such as Mong and Nung experienced huge progress in poverty reduction effort during the period 2007-2012. Whereas, other groups such as Thai and Muong seemed to lag behind in the poverty reduction progress.

This study aims to answer the following questions: how have the standards of living of the ethnic minorities changed during the period 2007-2012? Which group is the most successful in poverty reduction and which is the least successful group during the same period? What are the reasons for the success and failure of the two ethnic minority groups? The research outcomes serve as instrumental input for policy dialogue and recommendation for designing upcoming poverty reduction programs and policies for the ethnic minorities.

Situation and policy recommendations for land management and use in ethnic minority and mountainous

Date added: 05/14/2013
Downloads: 11056
Situation and policy recommendations for land management and use in ethnic minority and mountainous

 

Land policies have an important role to resolve the poverty and social unrest problems for ethnic minorities. Ethnic minorities usually depend on agriculture production in association with land for their living; the ability to switch to other jobs is very low. Most of EMs live with agriculture with the main capital is production land; the poverty rate is high and the majority of poor households are in association with agriculture.

To contribute to the process of planning and completing the land policies for EMs, this consultancy report is oriented to:

  • Describe the situation of the livelihoods, the land management and usage of ethnic minorities;
  • Analyze the problems of policies, laws related to land to ethnic minorities;
  • Propose recommendations on policies in order to ensure the fairness and effectiveness in approaching and using land of ethnic minorities.
Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Primary Classroom Language Mapping in Lao Cai province

Date added: 04/12/2013
Downloads: 12649
Primary Classroom Language Mapping in Lao Cai province

This Profile was prepared to present key findings from the Primary Classroom Language Mapping in Lao Cai province, conducted by UNICEF in partnership with the Ministry of Education and Training, Lao Cai Department of Education and Planning, and Summer Institute of Linguistics International. The mapping was to collect information on primary school students' strongest language and academic performance, and the teacher's ethnicity and second language abilities. It helped to identify monolingual school sites, where mother tongue based bilingual education (MTBBE) can be applied; the number of teachers who can potentially be the MTBBE teachers; and where students are performing well and where students are performing weakly. The instrument has proven effective and other provinces plan to apply it in future.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

Date added: 12/25/2012
Downloads: 12785
Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ

 

Để các hộ nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ các thành quả kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều chương trình giảm nghèo nhắm đến đối tượng cụ thể là các hộ nghèo và các khu vực nghèo, bao gồm Chương trình 135, Chương trình 30a nhằm cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 132 và 134 thực hiện chủ yếu tại vùng Tây nguyên nhằm tăng khả năng tiếp cận đất đai và cải thiện chất lượng nhà ở; Chương trình xóa đói và giảm nghèo (HEPR), chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Những chương trình và chính sách này đã làm gia tăng các cơ hội cho các hộ nghèo hưởng lợi từ thành tựu phát triển kinh tế và giúp họ cải thiện điều kiện sống cũng như tăng cơ hội để thoát nghèo.

Tuy nhiên, một câu hỏi rất quan trọng “Tác động của những chương trình này đến các kết quả (mục tiêu) mong đợi là gì?” vẫn chưa có câu trả lời.

Mục tiêu chính của Báo cáo“Tác động của Chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ” đo lường tác động của chương trình đến các kết quả mong đợi, chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu về đói nghèo, thu nhập, sản xuất nông nghiệp, điều kiện nhà ở và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng. Phân tích điều kiện sống ở tất cả các khía cạnh của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa và các xã nghèo nhất. Chính vì vậy, những kết luận và bài học rút ra từ báo cáo này có thể giúp chính phủ và các nhà tài trợ có những thiết kế và thực hiện tốt hơn các chương trình sau này.

Xin mời tải dữ liệu và bảng hỏi tại đây
Xin mời tải bản báo cáo tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Thông tin chung về các nhóm dân tộc ở Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009

Date added: 12/04/2012
Downloads: 12151
Thông tin chung về các nhóm dân tộc ở Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra dân số năm 2009

 

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, xu hướng và đặc điểm của một số nhóm dân tộc có quy mô dân số lớn nhất trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những gợi ý chính sách bao gồm cả chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm sự khác biệt, mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm dân tộc.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Poverty of ethnic minorities in Viet Nam: Situation and Challenges in Programme 135 Phase II commune

Date added: 09/19/2011
Downloads: 12310
Poverty of ethnic minorities in Viet Nam: Situation and Challenges in Programme 135 Phase II commune

Using data from a high quality household survey for the Government’s Programme 135 Phase II (2006-2011) and other quantitative and qualitative sources, the authors of this report have set out to describe in detail the features of ethnic minority poverty and the restraints to ethnic minority development in poor rural and mountainous communes. The study also explores some of the main causes of persistent poverty among ethnic minorities in Viet Nam today.

Click here to download the raw data

Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Date added: 10/19/2012
Downloads: 13072
Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 

Đây là bản tóm tắt của nghiên cứu về "Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi" được thực hiện trong khuôn khổ dự án EMPCD - một dự án hỗ trợ Tăng cường Năng lực Xây dựng, Thực hiện và Giám sát Chính sách Dân tộc của UBDT do UNDP hỗ trợ kỹ thuật. Nghiên cứu này giúp cung cấp các dữ liệu và minh chứng về thực trạng nguồn nhân lực vùng DTTS nhằm hỗ trợ cho Uỷ ban Dân tộc (UBDT) trong việc dự thảo Đề án về Phát triển Nguồn Nhân lực Vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2015 và định hướng tới năm 2020 để trình Chính phủ.

 

Xin mời tải bản tóm tắt hoặc báo cáo đầy đủ tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Các dân tộc Việt Nam - Phân tích các chỉ tiêu chính từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009

Date added: 05/22/2012
Downloads: 13523
Các dân tộc Việt Nam - Phân tích các chỉ tiêu chính từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009

Tài liệu nay phân tích các chi tiêu theo các dân tộc bao gồm: cấu trúc tuổi - giới tính và hôn nhân; mức sinh và mức chết; trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật, được rút ra từ các ấn phẩm của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam 2009 bao gồm kết quả toàn bộ, kết quả chủ yếu1 và các chuyên khảo của cuộc Tổng điều tra 2009. Các chỉ tiêu còn lại được tổng hợp và tính toán từ dữ liệu gốc.

 pdfXin mời tải bản Tiếng việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Factsheet - Joint Programme in Kom Tum

Date added: 03/30/2011
Downloads: 17587
Factsheet - Joint Programme in Kom Tum

The issue:
Located in the Central Highlands region of the country, Kon Tum is one of the poorest provinces in Viet Nam, where large ethnic minority population reside. Of the total population of 389,745, approximately 53% belongs to various ethnic groups – Bana, Xedang, De, Trieng, G’rai, B’rou and R’mam.

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: