Hướng dẫn Thúc đẩy và Thực hiện Ngân sách có trách nhiệm Giới trong Chương trình 135

Hướng dẫn Thúc đẩy và Thực hiện Ngân sách có trách nhiệm Giới trong Chương trình 135
PropertyValue
Name:Hướng dẫn Thúc đẩy và Thực hiện Ngân sách có trách nhiệm Giới trong Chương trình 135
Description:

Tài liệu Hướng dẫn thúc đẩy và thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Gọi tắt là Chương trình 135) được xây dựng trong khuôn khổ dự án "Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua chính sách và chương trình có trách nhiệm giới" giữa Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Ireland.

Tài liệu đưa ra những hướng dẫn cụ thể để thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong các hoạt động tiểu dự án của Chương trình 135. Chương trình 135 được lựa chọn vì đây là một Chương trình thành công nhất của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong nhiều năm qua. Chương trình đã mang lại nhiều tác động tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của Việt Nam. Việc thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới trong lĩnh vực này có thể đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong các lĩnh vực khác.

pdfRGB-P135-VIE-FINAL-COMPRESSED.pdf

Filename:RGB-P135-ENG-FINAL-COMPRESSED.pdf
Filesize: 6.4 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:699 Hits