Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân

Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân
PropertyValue
Name:Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân
Description:

Tài liệu này được xây dựng trong bối cảnh Luật ngân sách nhà nước đã được thông qua năm 2015 với những điểm rất mới và tiến bộ từ góc độ giới. Tài liệu hướng dẫn này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới cũng như Ngân sách có trách nhiệm giới, do đó, trang bị các kỹ năng vận dụng nguyên tắc bình đẳng giới trong hoạt động giám sát và quyết định ngân sách của Hội đồng nhân dân (HĐND). Đồng thời, tài liệu hướng dẫn đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và cán bộ các sở, ban, ngành cách thức thực hiện lồng ghép giới vào quá trình ngân sách, căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực ngân sách. Hướng dẫn được xây dựng dưới sự hợp tác giữa Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Hồ Chí Minh và UN Women tại Việt Nam.

pdfGRB-VIE-FINAL-COMPRESSED.pdf

Filename:GRB-ENG-FINAL-COMPRESSED.pdf
Filesize: 4.81 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:1015 Hits