Khơi Nguồn Nội Lực

Khơi Nguồn Nội Lực
PropertyValue
Name:Khơi Nguồn Nội Lực
Description:

Khơi Nguồn Nội Lực được UN Women và iSEE, cùng với sự hỗ trợ của mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự, xây dựng với mong muốn chia sẻ các sáng kiến và can thiệp lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số đã thực hiện hiệu quả ở Việt Nam.Cuốn sách ghi lại những câu chuyện truyền cảm hứng của 12 người phụ nữ đến từ các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Chúng tôi thực sự mong rằng các câu chuyện được kể trong cuốn sách này là khơi nguồn cảm hứng cho các tổ chức và cá nhân để thúc đẩy các sáng kiến và hành động hướng đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và hơn hết, lắng nghe chân thành những nhu cầu và mong muốn của người phụ nữ để họ thực sự trở thành chủ để sáng tạo và tạo ra những thay đổi cho chính bản thân và cộng đồng của mình. Cuốn sách được hỗ trợ tài chính từ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.

pdfvn-Seizing-your-potential-VN-compressed.pdf

Filename:Seizing Our Potential (web)- ENG-FINAL_updated.pdf
Filesize: 3.67 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:1133 Hits