Bình đẳng giới và Các mục tiêu phát triển bền vững tại Châu Á-Thái Bình Dương: Số liệu ban đầu và lộ trình cho sự thay đổi vào năm 2030

Bình đẳng giới và Các mục tiêu phát triển bền vững tại Châu Á-Thái Bình Dương: Số liệu ban đầu và lộ trình cho sự thay đổi vào năm 2030
PropertyValue
Name:Bình đẳng giới và Các mục tiêu phát triển bền vững tại Châu Á-Thái Bình Dương: Số liệu ban đầu và lộ trình cho sự thay đổi vào năm 2030
Description:

Báo cáo này cung cấp số liệu đầu vào nhằm theo dõi tiến độ đạt được bình đẳng giới trong khuôn khổ các Mục tiêu phát triển bền vững và xác định các hành động ưu tiên để đạt được bình đẳng giới trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo còn đưa ra những đánh giá ban đầu về việc làm thế nào để khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thực hiện chương trình Nghị sự 2030 thông qua giải quyết vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái.

pdfAPSDG-Report_Full_Vietnamese.pdf

Filename:APSDG-Report_WEB-28Aug2018.pdf
Filesize: 13.79 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:1224 Hits