Các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Description:

Việt Nam là quốc gia đa sắc tộc với 54 nhóm dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 53 nhóm dân tộc thiểu số. Phần lớn dân số Việt Nam (85,5%) thuộc dân tộc Kinh; còn lại 13,4 triệu người thuộc 53 dân tộc thiểu số. Hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số sống tập trung ở miền núi, vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước. Sự bất bình đẳng trong các nhóm dân tộc thiểu số và giữa các nhóm dân tộc thiểu số với dân tộc Kinh vẫn còn lớn và tổn tại dai dẳng, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản. Khoảng cách giới trong các nhóm dân tộc thiểu số và giữa các nhóm dân tộc thiểu số vẫn tồn tại.

Tài liệu này được xây dựng dựa trên kết quả Điều tra quốc gia về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 DTTS ở Việt Nam (2015) và một số kết quả nghiên cứu đượcthực hiện trong thời gian gần đây trong lĩnh vực DTTS ở Việt Nam. Tài liệu được xây dựng với mong muốn hỗ trợ cho quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với vùng DTTS ở Việt Nam; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng DTTS một cách hiệu quả và toàn diện như Việt Nam đã cam kết thực hiện trong các mục tiêu Phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

pdf2._21x21cm_32trang___250q_Tieng_Viet_OK.pdf

Filename:1. 21x21cm 32trang _ 100q Tieng Anh OK.pdf
Filesize: 17.31 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:809 Hits