Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam

Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam
PropertyValue
Name:Nguồn tài liệu tập huấn về công tác xã hội cho cán bộ cấp sơ sở ở Việt Nam
Description:

Quyết định 32/2010/TTg ban hành năm 2010 của Chính phủ đã tạo một dấu mốc quan trọng cho phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Chính phủ đã nỗ lực phát triển đào tạo nghề công tác xã hội, đặc biệt tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội đang làm việc ở cộng đồng, nhà trường, trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện và các lĩnh vực khác nhằm hỗ trợ trẻ em và những người yếu thế.

Quyết định 32/2010/TTg đặt ra nhiệm vụ, đến năm 2020, tập huấn bồi dưỡng cho 25.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội. Đến năm 2016, đã có hơn 10.000 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng về công tác xã hội.

UNICEF đã hỗ trợ chính phủ phát triển nghề công tác xã hội, trong đó có việc đào tạo nghề công tác xã hội. Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tiễn năm 2011, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Lao động,Thương Binh và Xã hội xây dựng 20 cuốn tài liệu tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh việc xây dựng tài liệu, hai khóa tập huấn giảng viên nguồn đã được tổ chức cho hơn 100 giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề của các tỉnh/thành phố. Những giảng viên nguồn này có trách nhiệm tập huấn lại cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở. Sau 5 năm thực hiện tập huấn, tài liệu này đã được điều chỉnh và hoàn thiện để công bố trên toàn quốc.

Các bộ ngành, các trường đại học và cao đẳng, và các trường dạy nghề có thể sử dụng tài liệu này để tiếp tục mở rộng tập huấn hoàn thành mục tiêu đào tạo đến năm 2020. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã gửi tài liệu bằng bản mềm cho các địa phương, trường đại học và cao đẳng, các trường dạy nghề và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội. UNICEF và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hy vọng rằng 20 cuốn tài liệu này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho đào tạo và hướng dẫn thực hành công tác xã hội trên toàn quốc.

Nhấn vào đây để tài toàn bộ 20 cuốn tài liệu giảng dạy cho công tác xã hội

Filename:Tai lieu -20 modules.zip
Filesize: 8.93 MB
Filetype:zip (Mime Type: application/zip)
Hits:2672 Hits