Luật Thanh niên và Chiến lược Phát triển thanh niên 2011-2020

Luật Thanh niên và Chiến lược Phát triển thanh niên 2011-2020
PropertyValue
Name:Luật Thanh niên và Chiến lược Phát triển thanh niên 2011-2020
Description:

 

Việt Nam đã ban hành Luật Thanh niên vào năm 2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Cuốn sách luật này do Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn và phát hành với sự hỗ trợ của UNFPA nhằm giới thiệu về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

pdfXin mời bản PDF tại đây

Filename:Youth Law_Eng.pdf
Filesize: 1.3 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:14470 Hits