Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững
PropertyValue
Name:Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững
Description:

 

Báo cáo tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20)

Mục đích của Báo cáo này là tổng hợp và đánh giá một số điển hình PTBV được thực hiện ở Việt Nam thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để tiếp tục thực hiện các mô hình, sáng kiến điển hình, góp phần thúc đẩy tiến trình PTBV ở Việt Nam.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Filename:Rio_Report_SDinVNM_EN.pdf
Filesize: 3.09 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Hits:15879 Hits