Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Date added: 06/15/2015
Downloads: 7822
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Nhằm tăng cường thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định 673/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cụ thể là "c) Cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông...sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp đạt mức 65% vào năm 2013 và mức 80% vào năm 2015". Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh ra quyết định 635/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo quyết định số 673/QĐ-UBND, trong đó quy định, tại điểm f, điều 1 thì Sở Nội vụ "Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên lĩnh vực y tế, giáo dục."

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum

Date added: 06/15/2015
Downloads: 7436
Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum

 

Hoạt động nghiên cứu Phân tích Tình hình Trẻ em được thực hiện vào năm 2013-2014 bởi Chương trình Chính sách Xã hội và Quản trị trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) giai đoạn 2012-2016. Ấn phẩm này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa tỉnh Kon Tum và UNICEF Việt Nam.

Nhấn vào đây để tải:

pdfBản báo cáo tóm tắt Tiếng Việt

pdfBản báo cáo đầy đủ Tiếng Việt

Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

Date added: 01/13/2015
Downloads: 8239
Kiểm toán xã hội dựa trên quyền trẻ em về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên

 

Từ những năm 2010, UNICEF cùng với các đối tác ở trung ương và các tỉnh đã thử nghiệm một số công cụ theo phương pháp tiếp cận kiểm toán xã hội như Thẻ báo cáo công dân (CRC) thí điểm ở TP HCM và tỉnh Điện Biên; Thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và Kiểm toán Giới thí điểm ở TP HCM và tỉnh Quảng Ngãi và Khảo sát theo dõi chi tiêu công (PETS) thí điểm ở tỉnh Trà Vinh, TPHCM và tỉnh Điện Biên. Về tổng thể, qua các đợt thử nghiệm này, phương thức kiểm toán xã hội được nhìn nhận như một cơ chế quản lý giúp xây dựng và áp dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để cơ quan chủ quản rà soát và đánh giá nhằm tìm ra giải pháp nâng cao các kết quả xã hội của một tổ chức, một kế hoạch hay một chính sách.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực đổi mới công tác quản trị nhà nước, Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên đánh dấu một mốc quan trọng của việc đổi mới công tác lập kế hoạch của tỉnh khi tăng sự chủ động của toàn tỉnh trong lập kế hoạch, quy định rõ về trình tự và trách nhiệm lập, phê duyệt và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đặc biệt trong Quyết định này đã bước đầu đặt vấn đề về việc sử dụng các “công cụ kiểm toán xã hội như một nguồn thông tin quan trọng bổ sung cho kết quả đánh giá”.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

Date added: 07/15/2014
Downloads: 9341
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

 

Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).

Nghiên cứu CRC tại Điện Biên hướng tới 02 mục tiêu gồm:

  • Thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với 05 dịch vụ y tế tuyến xã bao gồm (1) khám thai, (2) khám chữa bệnh, (3) tiêm chủng, (4) CSSKBMTE trong và sau sinh và (5) truyền thông.
  • Đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm của tỉnh Điện Biên và Kế hoạch ngành y tế tỉnh Điện Biên cũng như các góp ý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã.

Khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm:

  1. Mức độ sẵn có của dịch vụ;
  2. Khả năng tiếp cận dịch vụ;
  3. Mức độ sử dụng dịch vụ;
  4. Chất lượng dịch vụ;
  5. Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng;
  6. Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ;
  7. Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đây là một khảo sát xã hội có sự tham gia của người dân là những người sử dụng 5 dịch vụ, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang. Đối tượng phỏng vấn gồm 300 bà mẹ có con nhỏ (đây là những người sử dụng 4 trong 5 dịch vụ được khảo sát gồm khám thai, CSBMTE trong và sau sinh, tiêm chủng và truyền thông) và 300 người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (gồm 188 bà mẹ có con nhỏ thuộc nhóm trên, 34 phụ nữ và 78 nam giới).

pdfNhấn vào đây để tải toàn văn báo cáo Tiếng Việt

Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Việt Nam: Bài học quá khứ và khởi động lại chương trình tốt hơn

Date added: 10/21/2013
Downloads: 9662
Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I-ốt ở Việt Nam: Bài học quá khứ và khởi động lại chương trình tốt hơn

 

Nhằm mục đích rút ra những kinh nghiệm báu từ triển khai trong quá khứ, UNICEF Việt Nam hỗ trợ xuất bản báo cáo phân tích những thành công của Chương trình Phòng chống Các rối loạn do Thiếu I ốt (PCCRLTI) ở Việt Nam trong những năm trước đây, và thực trạng chương trình trong hiện tại. Hy vọng rằng báo cáo đã gọi ra những bài học quý báu có thể giúp cho chương trình Phòng chống Các rối loạn do Thiếu I ốt ở Việt Nam được hoạch định lại và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Báo cáo này được thực hiện trong tháng 9 năm 2012, bởi bà Karen Codling, Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe công đồng của UNICEF, dựa trên trao đổi và làm việc với các đơn vị đối tác đã từng tham gia chương trình, kết hợp với tra cứu và tổng quan nhiều tài liệu, các báo cáo điều tra, báo cáo đánh giá chương trình. Tác giả cũng đúc rút từ nhiều kiến thức và kinh nghiệm của cá nhân mình qua nhiều năm gắn bó với chương trình PCRLTI của Việt Nam, bao gồm nhiều lần tham gia
đánh giá trực tiếp chương trình, cũng như các chuyến thăm triển khai thực địa tại các địa phương.

Xin cảm ơn BS. Nguyễn Vinh Quang, Phó giám đốc Điều hành Bệnh viên Nội tiết Trung ương; Bs. Lê Phong, Phó giám đốc Trung Tâm Đào tạo và Chỉ Đạo chuyên khoa, bệnh viện Nội tiết Trung Ương; ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã hợp tác và hỗ trợ trong quá trình báo cáo được thực hiện.

Cảm ơn ông Roger Mathisen chuyên gia dinh dưỡng & Bs. Nguyễn Đình Quang cán bộ UNICEF, đã có những đóng góp quan trong cho báo cáo, đồng thời cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ từ bà France Bégin, Chuyên gia tư vấn kỹ thuật của Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á Thái Bình Dương, bà Đỗ Hồng Phương, chuyên gia lĩnh vực chính sách dinh dưỡng, UNICEF Việt Nam. Cảm ơn bệnh viên Nội tiết Trung ương, cơ quan đầu mối triển khai chương trình PCCRLTI của Bộ Y tế Việt Nam đã đọc và thông qua báo cáo. Cảm ơn cơ quan Hợp tác Phát Triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID)đã hỗ trợ tài chính cho báo cáo này.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Trang 4 / 15

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: